P1010083.JPG

Heggenlandschap

Bijzonderheden

Over het gebied

Voormalig zanddepot, in 1970 beplant met heggen. Het gebied is niet toegankelijk voor bezoekers.

Voorbeeld van natuurbouw

In het rijk geschakeerde Heggenlandschap staan allerlei soorten heggen en hagen zoals die op sommige plaatsen in Nederland nog spaarzaam voorkomen. Deze beplantingen bestaan uit diverse struiksoorten, hebben verschillende breedtes en zijn aangelegd op de restanten van een zanddepot. Tussen de heggen en hagen liggen extensief begraasde weiden met poelen en boomgroepen.
Het kleinschalig ontworpen landschap is een typisch voorbeeld van natuurbouw. Het is oorspronkelijk aangelegd als proefobject: een staalkaart van allerlei typen heggen en hagen. De opzet was om te leren welke typen zich lenen voor aanplant in Flevoland als landschappelijk element met meer natuurwaarden dan de gebruikelijke wegbeplantingen.

Verjongingsbeheer

In het Heggenlandschap zijn vooral eenstijlige meidoorn, sleedoorn, wegedoorn, Spaanse aak, kornoelje, hazelaar, liguster en hondsroos geplant. Andere soorten, zoals zoete kers, vogelkers, mispel en wilde appel, komen in enkele heggen in kleine aantallen voor. Helaas heeft bacterievuur er voor gezorgd dat de meidoorns grotendeels zijn verdwenen. De graslanden worden sinds 1987 het gehele jaar begraasd.

Toegankelijkheid

Het Heggenlandschap is niet toegankelijk voor bezoekers.

Kenmerken

Toegankelijk
Geen vrije toegang
Gemeente
Lelystad
Plaats
Lelystad
Aangelegd in
1970
In beheer sinds
1994
Oppervlakte
23 ha
Bereikbaarheid
Geen vrije toegang
Ligging
Aan het Larserpad, de weg voor langzaam verkeer van Lelystad naar Harderwijk, tegenover de T-kruising met de Meeuwenweg.

Zet javascript aan om de kaart weer te geven

Ontvang onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van alle activiteiten en nieuwtjes!