Larserbos-voorjaar-5.JPG

Larserbos

Bijzonderheden

  • Wandelpaden
  • Fietspaden
  • Honden toegestaan aan de lijn
  • Laarzen aanbevolen
  • Verrekijker aanbevolen

Over het gebied

Een dorpsbos zonder dorp. Ooit was in Oostelijk Flevoland het dorp Larsen gepland, maar dat is er niet gekomen. Wel het gelijknamige bos, met vakantiewoningen. Het Larserbos is gevarieerd en rijk aan vogels en wordt doorkruist door verschillende wandel- en fietspaden. Verrassend zijn de mooie strandjes. Honden zijn toegestaan. In het begrazingsgebied moet de hond aangelijnd zijn, buiten het begrazingsgebied mag de hond onder appèl lopen.

Elzenbroekbos

Waar in het oorspronkelijke inrichtingsplan van Oostelijk Flevoland het dorp Larsen was gepland, ligt nu het Larserbos. Larsen is er nooit gekomen, maar wel, met een knipoog naar de oorspronkelijke bestemming, twee complexen vakantiewoningen.
De grote verrassing van het bos zijn de vier strandjes. Voor nieuwe stedelingen althans. Toen het bos nog jong was, was dit de plek om vanuit Lelystad een dagje naar het strand te gaan. In 2012 is het recreatiestrandje weer vrijgemaakt van riet, en sindsdien is het er weer uitstekende toeven. Let wel op: het is geen gecontroleerd zwemwater. De verschillende strandjes hebben ook botanische waarde. Er groeien bijzondere planten, zoals moeraswolfsklauw, geelgroene zegge, echt duizendguldenkruid en strandduizendguldenkruid, dwergviltkruid en rietorchis. Op iets hoger gelegen delen staan soorten als heidespurrie en langbaardgras. Zelfs struikheide groeit er, een teken dat het zand niet alleen voedselarm en vochtig is, maar ook kalkarm. Bij een van de strandjes heeft de bever zijn burcht gebouwd.

Vogelrijk

Het Larserbos wordt steeds mooier, een sfeervol decor voor een rustgevende wandeling. De langzamerhand imposante bomen en volgroeide struiken benadrukken de kleinschalige afwisseling van open en gesloten bos. Het bos grenst aan de Larservaart, de Larservaartstrook en aan het Heggenlandschap en de Wildwallen. Daardoor heeft het bos als het ware uitlopers naar het Natuurpark, het Knarbos en het Harderbos. Mogelijk is dit een van de redenen waarom de vogelbevolking van het Larserbos zo soortenrijk is: er broeden ongeveer 45 vogelsoorten in aantallen die hoog zijn in vergelijking met gerenommeerde bossen als het Horsterwold.
De talrijke zomertortels wijzen op een goed ontwikkelde struiklaag. Er zijn ook relatief veel bijzondere soorten, zoals kleine bonte specht, en grauwe vliegenvanger. Dit betekent dat het bos zich ontwikkelt tot een meer natuurlijk bos met flink wat dood hout.

Beheerplan 2019-2024

In 2019 is het beheerplan voor Larserbos opnieuw vastgesteld.

Het Larserbos is één van de grotere bosgebieden van Het Flevo-landschap. De komende jaren zal het beheer zich dan ook richten op het versterken van de natuurkwaliteit binnen het bos. Structuurvariatie en dood hout zijn hierbij belangrijke factoren. We verwachten hiermee een toename van verschillende broedvogelsoorten van bosranden en holenbroeders.

Binnen het bosgebied zijn verschillende ‘open ruimtes’ aanwezig: schraalgraslandjes, vlinderveldjes, de voormalige akker en de oostrand. De schraalgraslandjes en de vlinderveldjes zullen we blijven hooien, om hier resp. vegetatie van heischrale graslanden en matig voedselrijke graslanden verder te ontwikkelen door middel van hooilandbeheer. De voormalige akker en de oostrand worden begraasd; hierbij wordt gestreefd naar een mozaïek van glanshaverhooiland met wat ruigere stukken. Al deze open ruimtes worden zoveel mogelijk verbonden door geleidelijke bosranden als vlinderbanen door het gebied te ontwikkelen, waardoor ook kritischere graslandvlinders als bruin zandoogje en groot dikkopje een stabiele populatie kunnen ontwikkelen in het Larserbos.

Op recreatief gebied wordt er vooral ingezet op wandelaars, maar ook voor fietsers blijven de fietspaden behouden. Wandelaars kunnen parkeren op één van de twee parkeerplaatsen en zelf op avontuur door het bos of één van de twee wandelroutes volgen. De bosroute en de heideroute leiden de bezoeker langs verschillende bijzondere elementen in het bos. Langs de route staan op meerdere plekken bankjes of picknickbanken om even te rusten en van de omgeving te genieten.

Heeft u vragen of wilt u reageren? Mail dan naar info@flevolandschap.nl.

Bescherm de natuur in Flevoland!

Het Flevo-landschap zet zich elke dag weer in om de Flevolandse natuur te beschermen en te ontwikkelen. Maar dat kunnen we niet alleen. Draagt u de natuur in Flevoland ook een warm hart toe? Word dan nu begunstiger. Al vanaf € 25 per jaar beschermt u de natuur bij u in de buurt. Meld u hieronder aan en profiteer van mooie voordelen:

  • Welkompakket met gratis beleefkaart
  • 3x per jaar ons magazine ‘Natuur dichtbij’
  • Gratis parkeren bij Natuurpark Lelystad
  • Korting op activiteiten en excursies in de natuur.


Aanmelden

Kenmerken

Toegankelijk
Vrij toegankelijk.
Gemeente
Lelystad
Plaats
Lelystad
Aangelegd in
1966 (als proef 10 ha op ongerijpte klei), 1970.
In beheer sinds
1994
Oppervlakte
204 ha
Bereikbaarheid
Er zijn wandel- en fietsroutes uitgezet. In het begrazingsgebied moet de hond aangelijnd zijn, buiten het begrazingsgebied mag de hond onder appèl lopen.
Ligging
Aan de weg Lelystad - Harderwijk (N302) ter hoogte van de kruising met de Vogelweg.

Zet javascript aan om de kaart weer te geven

Vaste activiteiten in Larserbos

Ontvang onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van alle activiteiten en nieuwtjes!