Ooievaarplas-maart.jpg

Ooievaarplas

Bijzonderheden

  • Wandelpaden
  • Fietspaden
  • Rolstoeltoegankelijk
  • Honden toegestaan aan de lijn
  • Horeca in de buurt
  • Verrekijker aanbevolen
  • Picknicktafel of bankje

Over het gebied

Ontstaan door zandwinning voor de aanleg van de A6. De Ooievaarplas bestaat uit water, omgeven door rietkragen, ruigten en wilgenbos. Het gebied is rijk aan vogels. Op de resten van een oude zanddepot groeien bijzondere plantensoorten.

Water, riet, struweel en bos

In de Ooievaarplas is zand gewonnen voor de A6. Het gebied bestaat uit water met daaromheen rietkragen, ruigten en vlier- en wilgenstruweel. Aan de noordoostzijde ligt een natuurbos. De begroeiing is kenmerkend voor een nog jong gebied. Op een oud zanddepot zorgen variatie in hoogte en grondsoort voor een interessante vegetatie. Naast pioniersoorten groeien hier bijzondere planten als fraai duizendguldenkruid en gewone agrimonie.

Vogelrijk

De gevarieerde begroeiing is voor veel vogels reden zich in dit gebied te vestigen. Oeverzwaluwen scheren over het wateroppervlak en bouwen hun nesten in een speciaal voor hen aangelegde kunstwand. Soms komt de visarend op bezoek en in de winter gebruiken aalscholvers de oudere wilgen langs de rand van de plas als slaapplaats.
Vlakbij het Hajé restaurant staat een kunstnest, geschikt voor ooievaars. Deze kunnen zich hier vanuit Natuurpark Lelystad vestigen.

Goed overzicht

Vanaf restaurant Hajé langs de A6 is de Ooievaarsplas te bereiken via het fietspad. Wandelend over het fietspad is het waterrijke natuurgebied goed te bekijken. Een uitkijkheuvel bij het restaurant biedt een goed uitzicht over een groot deel van het gebied, met een verrekijker of telescoop kan vanaf deze plaats goed naar vogels worden gekeken.

Beheerplan Ooievaarplas en Reigerplas 2014-2019

In 2013 is het beheerplan voor de Ooievaarplas & Reigerplas vastgesteld. Het gebied bestaat uit twee grote, diepe plassen begrensd door steile oevers en bos, één plas voor recreatie en één voor natuur.
In de Reigerplas is waterrecreatie erg belangrijk, en dit willen we graag zo houden. We faciliteren hier zwemmen, varen en vissen. Rond beide plassen ligt een mooi fietspad.
In de Ooievaarplas en omgeving weegt natuur zwaarder. Hier is rust voor watervogels en oeverzwaluwen. In het natuurlijke wilgenbos tegen de Ooievaarplas aan, ligt een voormalig zanddepot met bijzondere planten. Dit willen we open houden door dit deel te begrazen, in combinatie met een deel van de ruigte.
Heeft u vragen of wilt u reageren? Mail dan naar info@flevolandschap.nl.

Geef onze poldervogels natte poten!  

Poldervogels: dat zijn de vogels die zich thuis voelen in de natuur van Het Flevo-Landschap! Bijvoorbeeld de grutto, roerdomp, waterral of kievit. Die nestelen in het riet, schuilen tussen moerasplanten of zoeken hun voedsel in de vochtige bodem. Maar in droge tijden zijn sommige natuurgebieden niet nat genoeg. Daarom komen we nu in actie. Met jouw steun zorgen we voor greppels, poelen en een hoger waterpeil. Samen geven we onze poldervogels jaarrond natte poten. Help je mee?

Doneer nu

Kenmerken

Toegankelijk
Vrij toegankelijk.
Gemeente
Zeewolde
Plaats
Zeewolde
Aangelegd in
Gegraven in de periode 1974 - 1976.
In beheer sinds
1996
Oppervlakte
67 ha
Bereikbaarheid
Toegankelijk op het fietspad.
Ligging
Ter hoogte van wegrestaurant Hajé tussen A6, Lepelaartocht en Ooievaarsweg.

Zet javascript aan om de kaart weer te geven

Ontvang onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van alle activiteiten en nieuwtjes!