Schokland-luchtfoto.jpg

Schokland

Bijzonderheden

 • Wandelpaden
 • Fietspaden
 • Rolstoeltoegankelijk
 • Honden toegestaan aan de lijn
 • Horeca in de buurt
 • Verrekijker aanbevolen
 • Picknicktafel of bankje

Over het gebied

Op UNESCO Werelderfgoed Schokland voelt u de geschiedenis van duizenden jaren. Op het voormalige eiland kunt u hiervan onder meer resten van visserswoningen, de kerk van Ens en enorme keien uit Scandinavië zien. Het 50 jaar oude Schokkerbos herbergt veel bijzondere bosvogels, varens, mossen, paddenstoelen en vlinders. Rondom het eiland liggen bloemrijke, natte graslanden waar weidevogels broeden. Ontdek de historie van Schokland en laat u verbazen door de rijke natuur temidden van het 'tekentafellandschap' van de Noordoostpolder. 

Activiteiten in Schokland

Elke dag kunt u wandelend en op de fiets het natuurgebied doorkruisen om het bijzondere landschap, de natuur en de sporen uit de geschiedenis te beleven. Soms zijn er speciale activiteiten.

Activiteiten 

Wandelen op Schokland? Download hier het 'Rondje Schokland'
Twee fantastische wandelingen over het eiland (5,5 km en 7,6 km)

Contactgegevens

Bezoekerscentrum De Gesteentetuin
8319 AC Schokland
0527- 652 210 of 0320- 286 111

Routebeschrijving

Routebeschrijving

Eiland op het droge

Schokland heeft een duizenden jaren lange en bewogen geschiedenis. Het was een eiland vanaf de middeleeuwen tot in 1942 de Noordoostpolder werd drooggemalen en op het droge kwam te liggen. De geschiedenis van Nederland zit hier in een bodem die ooit zee was.  

Zichtbaar verleden

Van dit verleden is veel op en rond het eiland zichtbaar, het telt maar liefst 9 rijksmonumenten. Een voorbeeld is de voormalige haven Emmeloord die aan de noordzijde van het eiland ligt en in 2004 grondig is gerestaureerd. Aan de oostzijde van het eiland, op de flank van de keileembult, bevindt zich een terrein van grote archeologische waarde, waar resten van huizen, graven met skeletten en zelfs voetsporen bewaard zijn gebleven. Op de terp de Zuidert staat een replica van een Schokkerwoning, de naastgelegen waterput verraadt vroegere bewoning. Ook Museum Schokland op de Middelbuurt is een plek waar vroeger een buurtschap lag. Op de zuidpunt bevinden zich de resten van de kerk van Ens uit ongeveer 1300 en de vuurplaat die ooit schepen de weg naar de IJssel wees. 

De bodem rondom het eiland toont de bedijkingsgeschiedenis en daarmee het zich terugtrekken van de bevolking. In de bodem rond het eiland is nog steeds te zien waar ooit dijkjes waren die het eiland beschermden. Ook is te zien waar de rede van de Zuidert was en waar de palen hebben gestaan die het eiland voor de ondergang hadden moeten behoeden. Lees meer over de geschiedenis op de website van Museum Schokland, of bezoek het museum. 

Rijke natuur

Op het gebied van natuur is er veel te beleven op Schokland. Het Schokkerbos groeit op een bodem van veen, keileem en klei, met 85 hectare en ligt langs de westzijde van het eiland Schokland. Het bos is ruim 50 jaar oud en bestaat voornamelijk uit essen, eiken en naaldbomen. Keileem en veen zorgen voor een ongelijkmatige en trage groei van het bos. Voor varens, paddenstoelen en mossen biedt dit juist extra kansen: kenners vonden er naast 75 mossoorten ook nog eens meer dan 350 soorten paddenstoelen waarvan er circa 30 zeldzaam tot zeer zeldzaam zijn. Het bos ligt geïsoleerd van andere bosgebieden, maar toch komen er al typische bosplanten voor, zoals de wilde kamperfoelie. In het bos leven roofvogels zoals havik, buizerd, sperwer en ransuil, maar ook veel zangvogels en reeën. Voor de boommarter zijn vlakbij de Gesteentetuin speciale marterkasten opgehangen. In de Gesteentetuin is het ontstaan van het eiland zichtbaar gemaakt met enorme keien die ooit door het schuivende landijs vanuit Scandinavië helemaal naar hier zijn verplaatst. 

Op het eiland worden oude landbouwgewassen als rogge, koolzaad en maanzaad gekweekt en er grazen oude huisdierrassen als de Lakenvelder. 

Natte graslanden

Het maaiveld van Schokland is sinds de drooglegging al 1,5 meter gedaald, ongeveer 1 meter meer dan de rest van de polder. Het voormalige eiland ligt hierdoor voor het eerst in zijn bestaan vrijwel geheel beneden NAP. Om het eiland voor verder wegzakken en het bos voor verdroging te behoeden, is rondom akkerland aangekocht waar vervolgens het grondwaterpeil flink is verhoogd. De nieuwe natte graslanden leveren, vooral aan de oostkant, een prachtig natuurgebied op met uitstekende kansen voor grutto’s, kieviten en andere weidevogels. Ook voor amfibieën zijn ze geschikt, nu al huisvest het gebied een grote populatie rugstreeppadden. Zelfs lepelaar, grote zilverreiger en blauwe kiekendief hebben dit nieuwe natuurgebied ontdekt en aan hun lijst van favoriete jaaggebieden toegevoegd. Door de aanleg van dijkjes, nodig voor het beheren van het waterpeil, is een deel van de terpen en dijken uit de middeleeuwen weer zichtbaar gemaakt. Enkele zijn toegankelijk als wandelpad.

Ten zuiden van Schokland, tussen het voormalige eiland en de Ramsdijk, werken we samen met partners aan realisatie van meer nieuwe natuur om de archeologische resten in de bodem te waren. Alle informatie over dit Nieuwe Natuurproject kunt u vinden op de gezamenlijke projectwebsite nieuwenatuurschokland.nl.

UNESCO Werelderfgoed

Schokland is in 1995 door de UNESCO uitgeroepen tot Werelderfgoed. Want bij Schokland zijn hier op één plek archeologische resten te vinden zijn die een periode van 10.000 jaar bestrijken. Ze liggen allemaal in de bodem bij elkaar. Dit biedt een prachtig overzicht hoe mensen destijds woonden en leefden. En hoe ze zich aanpasten aan het veranderende landschap, over een hele lange periode. Daarmee geeft Schokland een zeldzaam beeld van de Nederlandse geschiedenis. Het was daarmee het eerste werelderfgoed in Nederland. Het ruim 1300 ha grote werelderfgoed bestaat uit het eiland en het omliggende land. 

Bescherm de natuur in Flevoland!

Het Flevo-landschap zet zich elke dag weer in om de Flevolandse natuur te beschermen en te ontwikkelen. Maar dat kunnen we niet alleen. Draagt u de natuur in Flevoland ook een warm hart toe? Word dan nu begunstiger. Al vanaf € 25 per jaar beschermt u de natuur bij u in de buurt. Meld u hieronder aan en profiteer van mooie voordelen:

 • Welkompakket met gratis beleefkaart
 • 3x per jaar ons magazine ‘Natuur dichtbij’
 • Gratis parkeren bij Natuurpark Lelystad
 • Korting op activiteiten en excursies in de natuur.


Aanmelden

Kenmerken

Toegankelijk
Tussen zonsopgang en zonsondergang vrij toegankelijk voor fietsers en wandelaars.
Gemeente
Noordoostpolder
Plaats
Schokland
Aangelegd in
In 1942 viel de NOP droog, tussen 1951 en 1957 is het bos aangelegd.
In beheer sinds
1994
Oppervlakte
490 ha
Bereikbaarheid
De Gesteentetuin is vrij toegankelijk. Honden alleen aan de lijn rond de Gesteentetuin. De rest van het gebied; honden onder appèl. In het opengestelde deel hydrozone zijn honden niet toegestaan.
Ligging
Halverwege Nagele en Ens.

Zet javascript aan om de kaart weer te geven

Vaste activiteiten in Schokland

Ontvang onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van alle activiteiten en nieuwtjes!