Toppad-urk.JPG

Toppad Urk

Bijzonderheden

  • Verrekijker aanbevolen

Over het gebied

Een gebied met bijzondere flora en fauna, gelegen tussen de bebouwing van Urk. Het Toppad was het eerste Staatsnatuurmonument in Flevoland. De kalkrijke zandbodem draagt bij aan de grote variatie, van open water en rietland tot nat grasland en moerasbos. Bij de Urkers staat het gebied bekend als de witte zandvlakte.

Veel afwisseling

Het Toppad is het eerste Staatsnatuurmonument in de provincie Flevoland en ligt midden in de bebouwing van Urk. Het gebied bestaat uit een oud en een nieuw deel. Het oude deel, het kerngebied, is een restant van de Staart van het eiland Urk. Deze Staart is in 1952 tot onder het grondwaterpeil afgegraven voor zandwinning. Op sommige plekken is bagger en zavel uit de Urkervaart gestort. Dankzij de kleiarme, kalkrijke zandige bodem is het Toppad zeer gevarieerd. Het bestaat uit vochtig tot nat grasland, open water, nat rietland, verruigd rietland, duinrietgrasland, wilgenstruweel, wilgenbos en berkenbroekbos. Dit oude gedeelte heeft in 1989 de status Staatsnatuurmonument gekregen. Het nieuwe deel is er in 1994 aan toegevoegd als buffer tussen het reservaat en de nieuwe woonwijk die aan drie zijden van het reservaat grenst. Dit gedeelte bestaat uit vochtig en nat voedselrijk grasland waarin vier plassen zijn aangelegd.

Soortenrijk

Door de afwisseling van water, rietmoeras en bos is het Toppad rijk aan vogels. Er zijn ruim 40 broedvogelsoorten geteld, waaronder Rode Lijstsoorten als: snor, slobeend, kneu en nachtegaal. Ook broeden er wilde eend, kleine karekiet, fitis, rietgors en meerdere paartjes bruine kiekendieven. Schuwe vogels als dodaars leven er eveneens, reden waarom het gebied niet vrij toegankelijk is. Ook de flora is bijzonder: er groeit galigaan, kamvaren, rietorchis en duizendguldenkruid.

Kenmerken

Toegankelijk
Niet vrij toegankelijk.
Gemeente
Urk
Plaats
Urk
Aangelegd in
1954
In beheer sinds
1990
Oppervlakte
33 ha
Bereikbaarheid
Op verzoek worden excursies gehouden.
Ligging
In de gemeente Urk, bij de kruising van Urkerweg en Toppad.

Zet javascript aan om de kaart weer te geven

Ontvang onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van alle activiteiten en nieuwtjes!