Winkelse-zand-1.JPG

Winkelse Zand

Bijzonderheden

  • Verrekijker aanbevolen

Over het gebied

Een voormalig zanddepot. Op deze plek is kalkrijk zand achtergebleven, waarop een voor Flevoland bijzondere vegetatie groeit met bijvoorbeeld rode ogentroost, Koninginnekruid en rietorchis.

Nat en kalkrijk

Het Winkelse zand is een voormalig zanddepot waar kalkrijk zand is blijven liggen. In een polder die vrijwel uitsluitend uit klei bestaat, levert dit zand een voor Flevoland bijzondere en interessante vegetatie op. Naast aangeplant struweel, staan er spontaan opgekomen vlierstruik en rode kornoelje. Ook groeit er echt duizendguldenkruid, rode ogentroost, Koninginnekruid, akkermelkdistel en zelfs rietorchis.

Vos en das

Het licht glooiende Winkelse Zand wordt zomers door enkele paarden begraasd. In het gebied ligt een kleine heuvel van enkele meters hoog. Hier woont een vossenfamilie. Deze heuvel is ook heel geschikt voor de das. Naast de heuvel is een kleine poel waar de paarden kunnen drinken. Iets verderop ligt een grote poel, omgeven door een rietkraag.

Bijzondere insecten

Op het schrale zand is een lage, open begroeiing van grassen en kruiden aanwezig. In deze vegetatie komen bijzondere insectensoorten voor. Op zandige plekken zijn basterd- en groene zandloopkevers algemeen en hier en daar hebben graafwespen en zandbijen hun favoriete broedplek gevonden. De poel is een rust- en foerageergebied voor water- en moerasvogels. De spaarzame bosjes zijn dit voor roofvogels, uilen en zangvogels.

Beheerplan Winkelse Zand

Kenmerken

Toegankelijk
Niet vrij toegankelijk.
Gemeente
Zeewolde
Aangelegd in
Rond 1970, voormalig depot met zand voor de aanleg van de polderwegen.
In beheer sinds
1994
Oppervlakte
6 ha
Bereikbaarheid
Struinnatuur
Ligging
Tussen Priemtocht, Priempad en Winkelweg.

Zet javascript aan om de kaart weer te geven

Ontvang onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van alle activiteiten en nieuwtjes!