DSC01739.JPG

Gorzenveld

Bijzonderheden

  • Verrekijker aanbevolen

Over het gebied

Voormalig rietproefveld waar onderzoek werd gedaan naar de oorzaken van de sterke achteruitgang van rietvegetaties in de IJsselmeerpolders en naar de wijze waarop het riet bij de ontginning van Flevoland het beste bestreden kon worden. Door te experimenteren met rietbeheer is een voor moerasvogels aantrekkelijk gebied ontstaan.

Proefveld

De geschiedenis van het Gorzenveld staat in feite haaks op de tegenwoordige status als natuurgebied. Van 1971 tot 1975 was het een rietproefveld. Er werd onderzocht wat de oorzaken waren van de sterke achteruitgang van de rietvegetatie op droge plaatsen in de IJsselmeerpolders. Het onderzoek richtte zich vooral op effectieve chemische, mechanische en biologische bestrijdingsmethoden. De resultaten zouden later in de Markerwaard van pas kunnen komen om de ontginning makkelijker en sneller uit te voeren.

Moeras

Door de experimenten met rietbeheer is een voor moerasvogels aantrekkelijk gebied ontstaan. Naast tal van ‘gewone’ rietzangvogels, zoals de kleine karekiet en de rietgors, broeden er ook bijzondere vogels als blauwborst, baardmannetje, roerdomp en bruine kiekendief.
Eenvoudig te handhaven is dit wat hoger dan de omgeving liggende rietland niet. Met twee windmolentjes wordt geprobeerd het water op peil te houden. Een in de kade rond het gebied ingebracht scherm van plastic moet het zijdelings weglekken van water tegengaan. Toch zakt het water door de zandige ondergrond gemakkelijk weg naar de Rassenbeektocht.

Poelen

Grenzend aan de Rassenbeektocht zijn naast het Priempad fraaie poelen aangelegd. Dankzij het wegsijpelende water uit het Gorzenveld zijn de oevers van de poelen altijd vochtig. Er groeien bijzondere planten zoals moerasandijvie. Paarden begrazen het terrein tussen moeras en poelen.
Achter de poelen ligt het eigenlijke rietmoeras waarin diverse bijzondere moerasvogels hun domein hebben. Een ruig begroeide strook verbindt dit gebied met de Stichtse Putten en het Gruttoveld en Hulkesteinse bos.

Beheerplan Gorzenveld

Geef onze poldervogels natte poten!  

Poldervogels: dat zijn de vogels die zich thuis voelen in de natuur van Het Flevo-Landschap! Bijvoorbeeld de grutto, roerdomp, waterral of kievit. Die nestelen in het riet, schuilen tussen moerasplanten of zoeken hun voedsel in de vochtige bodem. Maar in droge tijden zijn sommige natuurgebieden niet nat genoeg. Daarom komen we nu in actie. Met jouw steun zorgen we voor greppels, poelen en een hoger waterpeil. Samen geven we onze poldervogels jaarrond natte poten. Help je mee?

Doneer nu

Kenmerken

Toegankelijk
Niet vrij toegankelijk.
Gemeente
Zeewolde
Plaats
Zeewolde
Aangelegd in
In 1971 aangelegd als rietproefveld.
In beheer sinds
1994
Oppervlakte
29 ha
Bereikbaarheid
Vanaf het Priempad is vogelobservatie goed mogelijk.
Ligging
Tussen de Gooiseweg en de kruising Priempad-Rassenbeektocht.

Zet javascript aan om de kaart weer te geven

Ontvang onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van alle activiteiten en nieuwtjes!