Gruttoveld-Rob-Timmerman.jpg

Gruttoveld

Bijzonderheden

  • Verrekijker aanbevolen

Over het gebied

Natte graslanden, doorkruist door sloten, omringd door een hogere en drogere rand. In het Gruttoveld broeden diverse soorten weidevogels, waarvan de graspieper de meest voorkomende is. In de winter zijn er honderden ganzen aanwezig.

Bedoeld als weidevogelreservaat

Het Gruttoveld is een fragment van wat ooit het meer dan 1.000 hectare groot weidevogelterrein en ganzenopvanggebied De Ganzengouw had moeten worden. Maar het natuurgebied in wording is nog tijdens de inrichting ingeruild tegen 2.000 hectare grazige randzone bij de Oostvaardersplassen. Alleen de Rassenbeektocht en het Gruttoveld bleven gespaard voor herontginning.

Nat en droog

De inrichting en het beheer van het Gruttoveld zijn gebaseerd op de ervaring die in Oostelijk Flevoland is opgedaan met weidevogelterrein de Kievitslanden. Het gebied bestaat uit een kern van natte weiden met een geleidelijke overgang naar droger grasland aan de buitenrand. Het nat houden van het terrein is moeilijk. De twee windmolens die in 1991 zijn geplaatst konden het niet aan. Daarom zijn er in 1996 nog twee windmolens bijgeplaatst. Door het gebied lopen verschillende sloten. Ook is er een tot twee meter diep foliewand ingegraven rondom het gebied.

Zandige ondergrond

De ondergrond is plaatselijk zanderig waardoor het uit de Rassenbeektocht opgepompte water weer snel wegzakt. Ondanks de beperkte geschiktheid broeden er nog steeds weidevogels in het Gruttoveld. Bijzonder is dat de graspieper de meest voorkomende weidevogel is, een soort die overal elders in Nederland snel zeldzamer wordt. De verschillen in hoogteligging van het maaiveld zorgen voor een gevarieerde vegetatie.

Ganzen

Het hele jaar door zijn er wel vogels te vinden in het Gruttoveld, waaronder witgatje en watersnip. In de winter zijn er honderden ganzen en eenden aanwezig die rusten en drinken op het dan onder water staande grasland.

Beheerplan Gruttoveld

Bescherm de natuur in Flevoland!

Het Flevo-landschap zet zich elke dag weer in om de Flevolandse natuur te beschermen en te ontwikkelen. Maar dat kunnen we niet alleen. Draagt u de natuur in Flevoland ook een warm hart toe? Word dan nu begunstiger. Al vanaf € 25 per jaar beschermt u de natuur bij u in de buurt. Meld u hieronder aan en profiteer van mooie voordelen:

  • Welkompakket met gratis beleefkaart
  • 3x per jaar ons magazine ‘Natuur dichtbij’
  • Gratis parkeren bij Natuurpark Lelystad
  • Korting op activiteiten en excursies in de natuur.


Aanmelden

Kenmerken

Toegankelijk
Niet vrij toegankelijk.
Gemeente
Zeewolde
Plaats
Zeewolde
Aangelegd in
1984
In beheer sinds
1994
Oppervlakte
47 ha
Bereikbaarheid
Goed zichtbaar vanaf de Rassenbeektocht.
Ligging
Halverwege de Rassenbeektocht.

Zet javascript aan om de kaart weer te geven

Vaste activiteiten in Gruttoveld

Ontvang onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van alle activiteiten en nieuwtjes!