Gruttoveld-Rob-Timmerman.jpg

Gruttoveld

Bijzonderheden

  • Verrekijker aanbevolen

Over het gebied

Natte graslanden, doorkruist door sloten, omringd door een hogere en drogere rand. In het Gruttoveld broeden diverse soorten weidevogels, waarvan de graspieper de meest voorkomende is. In de winter zijn er honderden ganzen aanwezig.

Bedoeld als weidevogelreservaat

Het Gruttoveld is een fragment van wat ooit het meer dan 1.000 hectare groot weidevogelterrein en ganzenopvanggebied De Ganzengouw had moeten worden. Maar het natuurgebied in wording is nog tijdens de inrichting ingeruild tegen 2.000 hectare grazige randzone bij de Oostvaardersplassen. Alleen de Rassenbeektocht en het Gruttoveld bleven gespaard voor herontginning.

Nat en droog

De inrichting en het beheer van het Gruttoveld zijn gebaseerd op de ervaring die in Oostelijk Flevoland is opgedaan met weidevogelterrein de Kievitslanden. Het gebied bestaat uit een kern van natte weiden met een geleidelijke overgang naar droger grasland aan de buitenrand. Het nat houden van het terrein is moeilijk. De twee windmolens die in 1991 zijn geplaatst konden het niet aan. Daarom zijn er in 1996 nog twee windmolens bijgeplaatst. Door het gebied lopen verschillende sloten. Ook is er een tot twee meter diep foliewand ingegraven rondom het gebied.

Zandige ondergrond

De ondergrond is plaatselijk zanderig waardoor het uit de Rassenbeektocht opgepompte water weer snel wegzakt. Ondanks de beperkte geschiktheid broeden er nog steeds weidevogels in het Gruttoveld. Bijzonder is dat de graspieper de meest voorkomende weidevogel is, een soort die overal elders in Nederland snel zeldzamer wordt. De verschillen in hoogteligging van het maaiveld zorgen voor een gevarieerde vegetatie.

Ganzen

Het hele jaar door zijn er wel vogels te vinden in het Gruttoveld, waaronder witgatje en watersnip. In de winter zijn er honderden ganzen en eenden aanwezig die rusten en drinken op het dan onder water staande grasland.

Beheerplan Gruttoveld

Geef onze poldervogels natte poten!  

Poldervogels: dat zijn de vogels die zich thuis voelen in de natuur van Het Flevo-Landschap! Bijvoorbeeld de grutto, roerdomp, waterral of kievit. Die nestelen in het riet, schuilen tussen moerasplanten of zoeken hun voedsel in de vochtige bodem. Maar in droge tijden zijn sommige natuurgebieden niet nat genoeg. Daarom komen we nu in actie. Met jouw steun zorgen we voor greppels, poelen en een hoger waterpeil. Samen geven we onze poldervogels jaarrond natte poten. Help je mee?

Doneer nu

Kenmerken

Toegankelijk
Niet vrij toegankelijk.
Gemeente
Zeewolde
Plaats
Zeewolde
Aangelegd in
1984
In beheer sinds
1994
Oppervlakte
47 ha
Bereikbaarheid
Goed zichtbaar vanaf de Rassenbeektocht.
Ligging
Halverwege de Rassenbeektocht.

Zet javascript aan om de kaart weer te geven

Vaste activiteiten in Gruttoveld

Ontvang onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van alle activiteiten en nieuwtjes!