header bedankpagina.jpg

Steun de Flevolandse natuur met een extra gift

Meer waterbuffers, verbindingen, bos en biodiversiteit

Hartelijk dank voor jouw steun aan Het Flevo-landschap. Samen met jou en duizenden andere natuurliefhebbers komen wij op voor de natuur in Flevoland. En dat is harder nodig dan ooit. We staan als natuurorganisatie voor grote uitdagingen. Zo hebben we de laatste jaren te maken met perioden van extreme droogte, gevolgd door flinke regenval. Dit heeft grote gevolgen voor de planten en dieren in onze gebieden. Help jij ons mee? Samen kunnen we zorgen voor meer natuurlijke waterbuffers, betere verbindingen, meer en beter bos, en meer biodiversiteit in Flevoland!

Ja, ik help mee en doneer eenmalig:
Persoonlijke informatie
Nieuwsbrief
rabbit-g66f5256d8_1920.jpg

Dit doen we met jouw steun:

Meer natuurlijke waterbuffers

De extreme droogte in de zomer, gevolgd door flinke regenval, zorgt ervoor dat we anders moeten gaan kijken naar het gebruik van water en bodem. Er is duurzaam waterbeheer nodig, dat beter meebeweegt met extreme weersomstandigheden. Met meer natuurlijke klimaatbuffers bergen we water in tijden van overlast en voeren we het daarna vertraagd af. Zo werkt zo’n buffer als natuurlijke spons.


Betere verbindingen

Natuurgebieden zijn in Flevoland vaak groene eilandjes in een landschap van akkers, infrastructuur en bebouwing. Flevoland is immers indertijd efficiënt ontwikkeld op de tekentafel. Rommelhoekjes, heggen en natuurlijke verbindingen ontbreken dus vaak. Het gevolg: planten en dieren kunnen zich moeizaam verplaatsen naar andere gebieden. Als Flevo-landschap willen we daarom al die losse gebieden beter verbinden, door kruidenrijke bermen, natuurlijke oevers en (waterrijke) ecologische verbindingen. Zo ontstaat er uiteindelijk een robuuster, natuurlijker en verbonden landschap.


Meer en beter bos

Gezond bos is ontzettend belangrijk voor mens, dier én klimaat. Bossen leggen koolstof vast, geven zuurstof af, produceren hout, brengen verkoeling, houden water vast, vergroten de biodiversiteit en maken het landschap aantrekkelijker. De landelijke Bossenstrategie 2030, onderdeel van het Nederlandse klimaatakkoord, streeft naar maar liefst 37.000 extra hectares bos in het hele land, dus ook in Flevoland. Het Flevo-landschap draagt hier uiteraard graag aan bij: we maken in onze provincie de bestaande bossen beter en leggen nieuwe bossen aan.


Meer biodiversiteit

Het gaat niet goed met de biodiversiteit, dat weet je ongetwijfeld. Zelfs veelvoorkomende planten en dieren verdwijnen in hoog tempo uit ons landschap. Als Flevo-landschap willen we onze gebieden robuuster maken, zodat meer soorten er een veilig thuis vinden. Dat doen we op verschillende manieren. Bepaalde gebieden maken we natter voor waterminnende soorten. Geïsoleerde gebieden verbinden we onderling.

Ontvang onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van alle activiteiten en nieuwtjes!