Flora en Fauna 2020 - Greppelveld

weidebeekjuffer-1b-827297.jpgmaandag 20 september 2021

Hoewel het Greppelveld als weidevogelgebied bekend staat, biedt het gebied meer dan alleen vogels! In het Greppelveld staan een aantal plantensoorten die voor Flevolandse begrippen vrij zeldzaam of zelfs zeldzaam zijn: ijle zegge, bosbies (vrij zeldzaam), pluimzegge, tweerijige zegge en veenpluis (zeldzaam). De populatie van de ijle zegge en de bosbies is toegenomen en de populatie van pluimzegge en veenpluis is stabiel gebleven.

Minder goed nieuws is dat de holpijp en de beekpunge sterk zijn afgenomen. De afname past in de trend van de achteruitgang van kwelindicatoren in het Greppelveld. De moerasmelkdistel is helemaal verdwenen uit het gebied. De oorzaak voor de verdwijning is mogelijk het maaibeleid. De plekken waar voorheen de moerasmelkdistel stond wordt in juli gemaaid en dit is vóórdat de moerasmelkdistel tot zaadzetting komt. Hierdoor is de moerasmelkdistel waarschijnlijk langzaam verdwenen. De rietorchis heeft zich iets kunnen verspreiden in het gebied, maar komt nog in lage aantallen voor. Ook hier geldt dat op bijna alle plekken waar de rietorchis groeit, wordt gemaaid voordat de zaadzetting heeft plaatsgevonden.

Vlinders
Er zijn 14 verschillende soorten dagvlinders gevonden in het Greppelveld. Eén keer is de argusvlinder gevonden. De verwachting is dat deze soort geen populatie heeft in het gebied, maar een zwerver is. Opvallend is dat in het gedeelte waar wordt begraasd met koeien de meeste bruin zandoogjes zijn gevonden. Deze manier van beheren lijkt gunstig voor deze vlindersoort. In delen waar werd gemaaid in plaats van begraasd met koeien waren minder bruin zandoogjes aanwezig.

Libellen
In totaal zijn er 21 libellensoorten waargenomen. Opvallend is dat de weidebeekjuffer is aangetroffen. De nimfen zijn afhankelijk van stromende watergangen zoals, beken, kanalen en rivieren met een hoge zuurstofverzadiging. Mogelijk zijn de kwelsloten en de wegsloot geschikt aangezien hier aardig wat stroming in het water zit. Er zijn (nog) geen nimfen aangetroffen en het is daarom ook niet bekend of de soort zich daadwerkelijk heeft gevestigd of dat het om een zwerver gaat. De vuurlibel is een soort in opkomst. Deze van oorsprong Zuid-Europese soort komt steeds vaker voor in Nederland, zo ook in het Greppelveld.

Sprinkhanen
In het Greppelveld is voor het eerst de moerassprinkhaan aangetroffen. In totaal zijn er 12 moerassprinkhanen gevonden. Daarnaast zijn er nog 8 andere sprinkhaansoorten gevonden zoals het wekkertje en het zeggedoorntje.

weidebeekjuffer

De weidebeekjuffer

« Terug

Ontvang onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van alle activiteiten en nieuwtjes!