Onderzoeksalternatieven waterverbinding Oostvaardersoevers ter inzage

OVO.jpgvrijdag 08 mei 2020

Met het project Oostvaardersoevers willen zeven regionale partijen een water- en visverbinding realiseren van het Markermeer met de Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen. Deze verbinding zorgt voor versterking van de natuur in Nationaal Park Nieuw Land. Er zijn drie onderzoeksalternatieven opgesteld waarvoor een milieueffectrapportage (m.e.r.) wordt gemaakt. Tussen 8 mei en 18 juni 2020 is het mogelijk een reactie te geven op de onderzoeksalternatieven en op de belangrijkste milieuaspecten die onderzocht worden.

Versterking van de natuur
Het Markermeer ligt nu gescheiden van de Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen. Hierdoor is uitwisseling van water en voedingsstoffen niet mogelijk en kunnen de vissen niet van het ene naar het andere gebied. Doel van de waterverbinding Oostvaarderoevers is een vitaal zoetwatermeren-gebied met een grote variatie aan leefgebieden voor onder andere vissen en vogels.

Voor de samenwerkende partijen Provincie Flevoland, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Het Flevo-landschap, gemeente Almere, gemeente Lelystad en Waterschap Zuiderzeeland is het belangrijk dat er een natuurgebied ontstaat dat veerkrachtig genoeg is om klimaatverandering en economische ontwikkelingen op te vangen. Maar ook een gebied dat ruimte biedt voor natuurbeleving en waar waterveiligheid gegarandeerd is. In deze video vertellen de partners over wat Oostvaardersoevers voor de regio kan betekenen.

Onderzoeksalternatieven ter inzage
De drie onderzoeksalternatieven zijn tot stand gekomen op basis van gesprekken met experts, omwonenden, belanghebbenden en de resultaten van onderzoek. De onderzoeksalternatieven en de opzet van de Plan-m.e.r.-procedure staan in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Van 8 mei tot en met 18 juni kunnen zienswijzen daarop ingediend worden. Inbreng wordt vooral gevraagd op:

  •  Worden de goede onderzoeksalternatieven onderzocht?
  • Ziet u andere kansrijke oplossingen die passen binnen de geformuleerde onderzoeksalternatieven?
  • Brengen we alle milieuaspecten in beeld die belangrijk zijn?


De notitie NRD staat op de website platformparticipatie en is in te zien bij Rijkswaterstaat, Zuiderwagenplein 2 te Lelystad.

Waardevolle ideeën van omwonenden
Naar aanleiding van de inspraak op de Startbeslissing Oostvaardersoevers zijn er door omwonenden en belanghebbenden waardevolle ideeën ingediend. Zoals over het aantal verbindingen dat nodig wordt geacht en hoe deze er uit kunnen zien in combinatie met bijvoorbeeld dijkjes en vistrappen. Ook zijn er voorstellen gedaan over hoe de verbinding en eventuele ondieptes aantrekkelijk kunnen worden vormgegeven en daarmee een bijdrage leveren aan natuurbeleving. De ingebrachte voorstellen en de reactie daarop staan in de Nota van Antwoord en het bijbehorende Rapport Ideeën en Oplossingsrichtingen. Deze documenten staan op het platform participatie en zijn in te zien bij Rijkswaterstaat in Lelystad.

« Terug

Archief > 2020 > mei

Geen berichten gevonden

Ontvang onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van alle activiteiten en nieuwtjes!