Mijlpaal voor Nieuwe Natuur bij Schokland: grote grondruil komt rond

20200617 projectgebied Schokland 44 web def_-2.jpgdinsdag 11 augustus 2020

Met een grote grondruiloperatie binnen Flevoland is ook de helft van de gronden voor aanleg van nieuwe natuur bij Schokland verworven. Een belangrijke stap in de realisatie van het project.

De ruiling was een ingewikkelde puzzel met lange onderhandelingen, waarbij gronden van het Rijksvastgoedbedrijf, de provincie Flevoland en Stichting Het Flevo-landschap van eigenaar wisselden. Met de ruiling heeft Het Flevo-landschap 83 hectare landbouwgrond verworven ten zuiden van Schokland waar ontwikkeling van Nieuwe Natuur is gepland. Daarnaast heeft Het Flevo-landschap nieuwe ruilgrond verkregen in de omgeving van Schokland.

Een deel van de verworven gronden is in verpachte staat. Met de betreffende pachters wordt overlegd over de nieuwe situatie.

Belangrijke stap

Het Flevo-landschap had al wat grond in bezit ten zuiden van Schokland. Dankzij de nieuwe gronden komt het totaal op ruim de helft van de benodigde bijna 200 hectare voor de geplande natuuruitbreiding.

“We zetten met deze grondruil dus een grote stap in de verdere ontwikkeling van Wereld Erfgoed Schokland”, zegt directeur Ben Huisman van Het Flevo-landschap. Dat beheert sinds 1994 al natuur op en rond Schokland (ca. 490 hectare).

Geschiedenis in de bodem

Schokland is een eiland op het droge sinds de inpoldering van de Noordoostpolder in 1942, met een lange historie. Op en rond Schokland zijn in de bodem nog heel veel resten van jagers-verzamelaars, de allereerste landbouwers en middeleeuwse bewoning te vinden, tot tienduizend jaar terug. De archeologische schatten zijn uniek door hun omvang en compleetheid. Niet voor niets werd Schokland 25 jaar geleden dan ook het eerste UNESCO Werelderfgoed in Nederland.

Verdroging

De archeologische schatten blijven goed bewaard in een vochtige bodem, buiten bereik van zuurstof. In de ondergrondse rivierduin aan de zuidkant van Schokland, tussen het eiland en de Ramsdijk, dreigden ze echter te verdrogen en zo verloren te gaan. Die verdroging komt door een combinatie van bodemdaling en een laag grondwaterpeil voor de landbouw.

Nieuwe Natuur beschermt werelderfgoed

De gemeente Noordoostpolder is siteholder voor het werelderfgoed. Zij initieerde samen met Het Flevo-landschap een plan om het gebied te ontwikkelen tot natuur. De beste manier om de archeologische waarden te beschermen is namelijk omvorming naar natte natuur al dan niet in combinatie met duurzaam agrarisch medegebruik. Aan de zuidkant van Schokland werken we dan ook aan een combinatie van vochtig weidevogelgrasland, flora- en faunarijk grasland en natuurlijke, biologische akkers. Zie voor meer informatie over dit project nieuwenatuurschokland.nl.

Oostkant heeft zich goed ontwikkeld

Aan de oostkant van Schokland heeft Het Flevo-landschap al eerder landbouwgrond omgevormd tot natuur om bodemschatten te beschermen. Deze hydrozone heeft zich ontwikkeld tot een opvallende mix van verschillende grasland-, moeras- en watertypen met een bijzondere plantensoortenrijkdom, waar veel water- en weidevogels broeden en trek- en overwinterende vogels rust en voedsel vinden, ook zeldzame soorten. Verder hebben bijzondere libellesoorten de zone ontdekt en is de Europees beschermde rugstreeppad er fors in aantal toegenomen.

Unieke beleving

Directeur Ben Huisman: “De natuur op en rond Schokland is daarmee ook zelf een bijzonder eiland geworden in een strak agrarisch, man-made landschap en een bron voor biodiversiteit verder in de polder. In Nieuwe Natuur bij Schokland aan de zuidkant bouwen we voort op de ervaringen die we in de hydrozone hebben opgedaan. En als er straks rond het hele eiland een natuurzone ligt, kunnen we ook gaan werken aan verdere versterking van de bijzondere beleving daarvan. Want de unieke combinatie van natuur met werelderfgoed verdient het om door nog meer mensen ervaren te worden.”

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Dan kunt u contact opnemen met Yvonne de Hilster, adviseur projectcommunicatie bij Het Flevo-landschap, via y.dehilster@flevolandschap.nl.

Foto boven: Zicht op het projectgebied met bij de bomenrij het voormalige eiland. Foto: Martien Hoogebeen.

« Terug

Archief > 2020 > augustus

Geen berichten gevonden

Ontvang onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van alle activiteiten en nieuwtjes!