Eerste Gouden rand van de Pampushout aangelegd

NN Gouden randen Pampushout_still uit video met Jan H_riet.pngvrijdag 25 juni 2021

De eerste ‘Gouden rand’ van de Pampushout in Almere is ingericht, een stuk nieuwe natuur van vijf hectare. Poldertocht de Hoge Wetering, aan de noordkant van dit bos, kreeg hiervoor afgelopen jaar een natuurimpuls. De tocht werd flink breder, en kreeg een flauw oplopende oever en eilandjes. De Gouden rand biedt zo ruimte aan watervogels, steltlopers, rietzangers en soorten als de otter en de bever, en kan meer water afvoeren. Ook kun je erlangs wandelen. Nu moet de natuur verder zelf het werk doen.

Directeur Ben Huisman: ‘Het riet moet nog even flink doorgroeien. Maar dan gaat dit nieuwe deel van de ecologische verbinding dwars door Almere in de winter- en voorjaarszon echt haar naam eer aan doen.’ De nieuwe natuur ligt tussen het Fischerpad (fietspad) en de Pampushavenweg in Almere.

Ecologische verbinding

Naast allerlei vogels, bever en otter profiteren ook dieren als vleermuizen, ringslangen en vissen van dit stuk nieuwe natuur. Huisman: ‘In de stad hebben niet alleen mensen wegen, huizen en winkels nodig. Ook dieren en planten hebben veilige, doorgaande verbindingen nodig en plekken waar ze voedsel kunnen vinden en uit kunnen rusten. Met de ecologische verbinding en deze Gouden rand werken we daar ook in Almere aan.’

Medewerker terreinbeheer Jan Horstra neemt u mee naar het gebied. Tekst loopt door de video.

Ontwikkeling stad én natuur

Wethouder duurzaamheid Jan Hoek van Almere is blij met de oplevering van de eerste Gouden rand: ‘Hiermee is een kwetsbare schakel in de ecologische verbinding tussen het Kromslootpark en de Lepelaarsplassen veranderd in een gebied van grote waarde. Ons doel is om de ontwikkeling van stad en natuur hand in hand te laten gaan. Daar is dit een prachtig voorbeeld van. De verbreding van het water en de ruime oevers maken het landschap aantrekkelijker voor planten, dieren en ook voor bewoners. Bovendien speelt dit gebied een belangrijke rol bij het afvoeren van water vanuit Almere Poort, bijvoorbeeld bij hevige regenval. Het is één van de maatregelen die ervoor zorgen dat de bewoners van Poort droge voeten houden.’

Robuust en veerkrachtig

De uitbreiding van de Hoge Wetering met een natte natuurzone werd mede mogelijk dankzij het Programma Nieuwe Natuur van de provincie Flevoland. Gedeputeerde voor natuur Harold Hofstra: ‘We doen dit soort investeringen omdat ze helpen de natuur als geheel robuuster en veerkrachtiger te maken. De combinatie van blauw en groen in gebieden met toekomstige verstedelijking is een belangrijke voorwaarde voor een aantrekkelijke woonomgeving voor mens en dier, nu en in de toekomst. Het dichtbij de stad realiseren van deze natuurverbinding versterkt niet alleen de ecologische- en recreatieve functie, maar maakt het ook een natuurinclusieve leefomgeving. Rietkragen, brede oeverstroken, plassen, poelen ruigtes en bosschages dragen bij aan vergroting van de biodiversiteit. Geleidelijke overgangen van stad naar natuur bieden goede mogelijkheden om van de nabije natuur te genieten.’

Waterafvoer

Piet Boer van Waterschap Zuiderzeeland noemt het project een voorbeeld van hoe een betere waterafvoer en grotere waterberging samen kunnen gaan met betere waterkwaliteit en natuurontwikkeling. ‘Samenwerken met Het Flevo-landschap aan herinrichting en verruiming van het watersysteem zoals deze Gouden rand levert meerwaarde op voor natuur, stad, het landelijke gebied en hun gebruikers. Met de gemeente werken we ondertussen ook aan de aanleg van een watersysteem in Almere Poort met voldoende ruimte voor berging en afvoer, onder meer door verruiming van een tocht op een aantal plaatsen.’

Vervolg

De komende jaren hoopt Het Flevo-landschap samen met provincie, gemeente en waterschap nog twee stukken gouden rand bij de Pampushout te realiseren.

Partners

De realisatie van deze eerste vijf hectare Gouden rand bij de Pampushout werd mogelijk gemaakt door het Programma Nieuwe Natuur van de provincie Flevoland, de gemeente Almere, Het Flevo-landschap en de Nationale Postcode Loterij, in samenwerking met Waterschap Zuiderzeeland. Het Flevo-landschap beheert de ‘gouden’ natuur.

« Terug

Archief > 2021 > juni

Geen berichten gevonden

Ontvang onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van alle activiteiten en nieuwtjes!