Bestemmingsplan ‘Noorderwold deelgebied 3’ ter visie

Noorderwold, deellocatie3donderdag 25 november 2021

Het Flevo-landschap wil de nieuwe natuur en natuurlandbouw in een deel van Noorderwold- Eemvallei graag verder invullen. Daarom is een herziening van het bestemmingsplan aangevraagd voor 37 hectare. Het ontwerpplan ligt van 24 november tot en met 4 januari 2022 ter visie.

Bos en natuurlandbouw

Het Flevo-landschap is op deze locatie al gestart met de omvorming naar natuur en natuurlandbouw, oftewel landbouwkundig medegebruik ten dienste van natuur. De kavel is ingezaaid met een bloemblokmengsel, luzernestroken en grasklaver. Deze bloemblokken bloeien heel lang en zijn zo zeer aantrekkelijk voor insecten, en bieden akkervogels het hele jaar dekking, nestgelegenheid en voedsel. Bosaanplant en aanplant van onder meer peren- en notenbomen is echter niet mogelijk onder de huidige agrarische bestemming.

Het gaat in het ontwerpbestemmingsplan dan ook om een aanpassing die de bosaanplant, houtwallen en natuur met landbouwkundig medegebruik mogelijk maakt. Onder deze natuurlandbouw valt bijvoorbeeld agroforestry, oftewel landbouw met bomen. Te denken valt aan noten- en fruitbomen met daaronder of daartussen strokenteelt.

Locatie

De 37 hectare liggen in het zogeheten deelgebied 3 van de eerste fase van Noorderwold-Eemvallei, ten zuidoosten van de Ibisweg, grenzend aan de Wulptocht. De grond is in eigendom van Het Flevo-landschap. De nieuwe natuur is deels compensatienatuur: op een aantal plekken in Flevoland is natuur in recente jaren verdwenen vanwege de aanleg van infrastructuur of bebouwing.

Deze kaartjes geven de ligging van plangebied Noorderwold-Eemvallei fase 1 weer (in geel) en het betreffende deelgebied drie (groen omlijnd); klik aan voor vergroting

Plangebied Noorderwold-Eemvallei eerste fase  Noorderwold fase 1, deellocatie 3 in groen

Nieuwe Natuur Noorderwold-Eemvallei

Het totaalplan voor project Noorderwold-Eemvallei heeft de ambitie om in het projectgebied – met Nieuwe Natuur als aanjager – gebiedsontwikkeling tot stand te brengen. Het doel is dat daarbij behalve de realisatie van nieuwe natuur ook integratie van natuur en landbouw plaatsvindt, nieuwe vormen van biologische en stadslandbouw ontwikkelen, de verbinding met de stad gelegd wordt, de toegankelijkheid en beleefbaarheid van het gebied wordt vergroot en er een aantrekkelijk gebied ontstaan met natuur, landbouw, wonen, werken en recreëren. Dit alles in het projectgebied en bij voorkeur rondom de contouren van de Eemvallei. Het Flevo-landschap is initiatiefnemer van dit project.

In Noorderwold zal, in het gebied tussen de snelweg A6, de Ibisweg en de Wulptocht en in aansluiting op deelgebied 3, nog ruim 140 hectare nieuwe natuur gerealiseerd worden met moeras en bos. De bestemmingsplanprocedure voor deze delen volgt later.

De nieuwe natuur wordt mede mogelijk gemaakt door het Programma Nieuwe Natuur van de provincie Flevoland.

Meer informatie over inzage en het ontwerpbestemmingsplan zijn te vinden op de website van de gemeente Zeewolde.

« Terug

Archief > 2021 > november

Geen berichten gevonden

Ontvang onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van alle activiteiten en nieuwtjes!