Project Oostvaardersoevers gestart

451.jpgGeplaatst: 09 december

Het Markermeer, de Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen zijn drie bijzondere natuurgebieden in het hart van Nederland. Boven water, maar zeker ook onder water, spelen de gebieden een belangrijke rol in het leven van grote aantallen vogels en vissen die hier het gehele jaar voorkomen of er een tussenstop maken op hun trekroutes. De gebieden zijn op dit moment van elkaar gescheiden door de Oostvaardersdijk. En dat levert een aantal nadelen op:
- Zo is er een nogal plotselinge overgang tussen het diepe Markermeer en de veel ondiepere, moerasachtige Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen.
- Door de dijk vindt er geen uitwisseling plaats van water met daarin belangrijke voedingsstoffen.
- Vissen kunnen moeilijk van het ene naar het andere gebied trekken om te paaien, te foerageren of beschutting te zoeken.

Gebieden met elkaar verbinden
De natuur in en rond deze drie gebieden kan worden versterkt door de drie gebieden beter met elkaar te verbinden. Hierdoor zou een grootschalige, geleidelijke overgang van diep water naar ondiep plas-dras-oeverland  ontstaan die zorgt voor meer dynamiek, diversiteit en een groter aaneengesloten leefgebied. Rijkswaterstaat, de provincie Flevoland en regionale partners waaronder Het Flevo-landschap, zijn daarom gestart met het project Oostvaardersoevers. Het project Oostvaardersoevers moet het Markermeer verbinden met de Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen om zodoende een vitaal en gevarieerd zoetwatermerengebied te realiseren. Een gebied dat robuust genoeg is om klimaatverandering, verstedelijking, infrastructurele investeringen, economische groei en toenemende recreatie op te vangen. 

Praat en denk mee
Wilt u meer weten over project Oostvaardersoevers? Of heeft u een goed idee over de gebieden, de aanpak van het project of andere bijdragen? Tussen 6 december 2019 en 16 januari 2020 kunt u uw mening geven. Ga naar www.markermeerijmeer.nl of www.platformparticipatie.nl/oostvaardersoevers voor de details!

« Terug

Ontvang onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van alle activiteiten en nieuwtjes!