Drie wisenten uit Natuurpark Lelystad uitgezet in Zeeland

image00006.jpegGeplaatst: 17 februari

Op maandag 17 februari zijn drie wisentkoeien uit Natuurpark Lelystad ingevangen, vervoerd naar en uitgezet op de Slikken van de Heen in Zeeland. Samen met de reeds aanwezige andere ‘grote grazers’; konikpaarden en rode geuzen (een rundersoort), gaan de dieren het gebied op natuurlijke wijze begrazen.

Wisentkraal
In het natuurpark werden de wisenten in alle vroegte ingevangen in een speciale kraal. Deze kraal - een groot hekwerk - wordt in Noord-Amerika gebruikt om Amerikaanse bizons te vangen, medisch te behandelen of te onderzoeken. Natuurpark Lelystad pioniert met een aangepaste kraal voor wisenten. Het grote voordeel van een dergelijke kraal is dat de dieren niet verdoofd hoeven te worden en dat onderzoeken of behandelingen een stuk sneller en efficiënter kunnen worden uitgevoerd. Dit levert de dieren veel minder stress op en voorkomt verwondingen bij transporten.

Slikken van de Heen
De Lelystadse wisenten zullen op den duur een nieuwe kudde gaan vormen op de Slikken van de Heen, in het noordoosten van Zeeland. Vóór de aanleg van de Deltawerken was dit een zout getijdengebied vol kreken, geulen en hoger gelegen delen aan het Krammer-Volkerak. In korte tijd zijn de voormalige zilte schorren veranderd in bloemrijke graslanden en open bossen. Vanaf het begin van de verzoeting is het gebied begraasd geweest door runderen van agrariërs uit de omgeving en paarden. Ondanks deze begrazing is het gebied de afgelopen tien jaar verruigd en dichtgegroeid met planten als duinriet en adelaarsvaren. Een meer natuurlijk beheer met grote grazers zoals wisenten moet zorgen voor een meer diverse vegetatie, een meer open landschap en een grotere biodiversiteit.

Lees hier het artikel in de Volkskrant over de wisenten in Zeeland.

Bekijk het item van Omroep Zeeland.

Bedreigde soort
De wisent of Europese bizon is een bedreigde diersoort die in de vorige eeuw in het wild uitstierf. Dankzij fokprogramma's met diverse wisenten uit Europese dierentuinen is de soort op het nippertje voor uitsterven behoed. Momenteel leven er weer wilde wisenten in onder meer Polen, Wit-Rusland, Oekraïne, Rusland, Litouwen, Slowakije, Duitsland en Roemenië. Op enkele plekken in Nederland leven wisenten in semi-wilde omstandigheden.

Natuurpark Lelystad is sinds 1976 betrokken bij het internationale fokprogramma voor wisenten. Dierentuin Artis zocht indertijd naar een geschikte plek om met wisenten te fokken en vond die in het park. Sindsdien zijn tientallen Lelystadse wisenten uitgezet in natuurgebieden in binnen- en buitenland en speelde het park een belangrijke rol in het redden van de soort. Nu de drie wisentkoeien zijn verhuisd, leven er nog 25 wisenten in het park. Naast wisenten speelde natuurpark Lelystad ook een rol in de fok- of reïntegratieprogramma's van andere kwetsbare soorten, zoals het przewalskipaard, het Pater Davidshert, de Europese otter en de bever.

wisent.jpg

« Terug

Ontvang onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van alle activiteiten en nieuwtjes!