Gezocht: Vrijwilligers (broed)vogelmonitoring

Grutto.jpgGeplaatst: 21 februari

Het Flevo-landschap, Het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) en Sovon Vogelonderzoek Nederland (SOVON) zijn samen op zoek naar vrijwilligers voor (broed)vogelmonitoring.

Om ons beheer goed uit te kunnen voeren zijn goede monitoringsgegevens van essentieel belang. Zo kunnen wij op korte termijn ons peil- en maaibeheer aanpassen als wij weten welke (broed)vogels er in een terrein aanwezig zijn. Door verschillende inventarisaties met elkaar te vergelijken kunnen wij op langere termijn bepalen wat het effect is van ons beheer en het – indien nodig - bijsturen. Voor deze belangrijke monitoring zijn wij dringend op zoek naar vrijwilligers die ons hierbij willen helpen!

BMP-cursus ‘vogels inventariseren’.
Om toekomstige vrijwilligers op weg te helpen, starten we een BMP-cursus ‘vogels inventariseren’. Binnen deze cursus komen inventarisatie volgens de methodiek van het Broedvogel Monitoring Project (BMP) en midwintertellingen aan de orde. Het accent zal hierbij vooral liggen op monitoring van weidevogel-, moerasvogel- en akkervogelgebieden, met soorten als kievit, grutto, graspieper, gele kwikstaart, waterral, kwartel, kwartelkoning, etc. Tijdens de veldbezoeken nemen we ook de aanwezigheid van rugstreeppadden mee.

Waar en wanneer?
De cursus vindt plaats op 28 maart, 11 april, 25 april, 9 mei en 23 mei en begint om 10.00 uur in de beheerschuur van Natuurpark Lelystad (Meerkoetenweg 1a, Lelystad). We besteden drie ochtenden aan de theorie en gaan twee ochtenden ergens in Flevoland op veldbezoek onder begeleiding van SOVON. Vervolgens worden er nog circa zeven (vroege) veldbezoeken en twee nachtelijke rondes georganiseerd. Deze veldrondes worden begeleid door Het Flevo-landschap en het FAC.

Welke eisen stellen wij aan een vrijwilliger?

  • Basiskennis van algemene Nederlandse broedvogels.
  • Tijd om alleen of in een team van vrijwilligers één of meerdere gebieden jaarlijks op broedvogels te monitoren. Dit kost je in het broedseizoen per plot (gebied) circa 10x een halve dag (4 uur).
  • Daarnaast zijn wintertellingen wenselijk, deze vergen een inzet van minimaal drie rondes per plot.
  • Goede administratie verwerking/uitwisseling van de inventarisatiegegevens, eventueel in Avimap, met de organisatoren.
  • Een goede communicatie met SOVON, Het Flevo-landschap of het FAC.
  • Een goede communicatie met de beheerder(s)/eigenaar van de gronden waar je als inventarisator rondloopt.


Doe je mee?
Wil jij graag bijdragen aan een goede toekomst van broedvogels in Flevoland? Meld je dan aan en neem contact op met r.duijff@flevolandschap.nl.

« Terug

Ontvang onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van alle activiteiten en nieuwtjes!