Veldproef met waterinfiltratie bij Schokland

Nieuwe natuur bij Schokland, still uit animatie SFL.jpg

Artist's impression van nieuwe natuur bij Schokland. Beeld: Het Flevo-landschap

Geplaatst: 29 maart

Voor het beschermen van de unieke archeologie aan de zuidkant van Schokland richten Het Flevo-landschap en projectpartners een proefveld in bij de Palenweg. Dit om een nieuwe werkwijze te testen. Hierbij wordt de bovengrond vochtig gehouden door water te infiltreren vanuit een speciaal greppelstelsel. Deze week start de aanleg van het kleinschalige proefveld.

De proefopstelling komt op een perceel van Het Flevo-landschap, direct langs de Palenweg in Nagele, ten zuiden van het voormalige eiland. In een vlak van 130 bij 140 meter graven we verschillende typen greppels die heel precies de flanken van een aanwezige ondergrondse rivierduin volgen. De greppels krijgen verschillende breedtes en taludhellingen om te testen wat het beste werkt. Een pomp brengt het water vanuit de Palendwarstocht naar de greppels. 

Met diverse meetapparatuur volgen we de proef; het bodemvochtgehalte, het zuurstofgehalte en de grondwaterstanden worden continue en op diverse locaties gemeten. Ter referentie komt er ook een meetopstelling buiten het proefveld. Tevens houden we bij hoeveel water er nodig is voor infiltratie. De proef gaat een jaar lopen.

Archeologische waarden bij Schokland

Schokland kreeg als eerste monument in Nederland de UNESCO Werelderfgoed-status. Het erfgoed betreft niet alleen het eiland maar ook een zone eromheen. Het eiland lag ooit in een moerasgebied, en pas later in de Zuiderzee. Uit verschillende perioden zijn restanten van bewoning aanwezig.

Het ondergrondse rivierduin met sporen van prehistorische bewoning waar het voor deze veldproef om gaat, ligt aan de zuidkant van het voormalige eiland Schokland. Lokaal vernatten van de bodem is nodig om de aanwezige archeologische waarden hier te behouden. In een droge bodem vergaat het organisch archeologisch materiaal; denk aan eeuwenoude fuiken, leer, bewerkt hout, zaden en kledingstukken. Gemeente Noordoostpolder en Het Flevo-landschap werken daarom samen met Waterschap Zuiderzeeland, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, provincie Flevoland en het ministerie van OCW aan behoud door omvorming van het landbouwgebied tot nieuwe natuur. Op de website www.nieuwenatuurschokland.nl is hier meer informatie over te vinden. Bekijk ook de video.

Waarom deze veldproef

De samenwerkende partijen besloten tot deze veldproef mede omdat er zorgen zijn over eventuele uitstralingseffecten naar direct aanliggende landbouwkavels bij het verhogen van het grondwaterpeil. Als deze nieuwe toepassing van een in wezen ‘oeroude’ methode van waterinfiltratie via greppels werkt, heeft dit bovendien als voordeel dat er minder aanvoer van water nodig is. Zeker in droge zomers zoals de afgelopen drie jaar is dat interessant.

Het project Nieuwe Natuur bij Schokland wordt mede mogelijk gemaakt door het Programma Nieuwe Natuur van de provincie Flevoland. Met het programma Nieuwe Natuur stelt de provincie particulieren en natuurorganisaties in staat toegankelijke en beleefbare natuur te ontwikkelen, vanuit de behoefte van Flevolanders, dicht bij hun woonomgeving, en die op termijn zelfstandig kan voortbestaan. Meer informatie op www.flevoland.nl/nieuwenatuur

Lees ook: Mijlpaal voor nieuw natuur bij Schokland (d.d. 11 augustus 2020)

Proefveld waterinfiltratie Schokland Zuid (2021-2022)_1200x.jpg

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u contact opnemen met Yvonne de Hilster, adviseur projectcommunicatie bij Het Flevo-landschap, via y.dehilster@flevolandschap.nl.

« Terug

Ontvang onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van alle activiteiten en nieuwtjes!