Broedvogels in 2020 - Wilgenreservaat

Nachtegaal-foto Jeroen van Wijk s.jpgGeplaatst: 20 september

Tijdens de laatste kartering in 2013 werden in het, ooit spontaan ontstane, Wilgenreservaat 34 soorten broedvogels vastgesteld. In 2020 waren dit er 31. Van de krakeend, havik, holenduif, zwarte kraai en groenling werden geen territoria meer aangetroffen. Daartegenover stond de vestiging van de wilde eend en rietzanger.

Evenals in 2013 piekten soorten van struweel in dit gebied. Voorbeelden zijn de bosrietzanger (46), zwartkop (88), grasmus (46) en nachtegaal (29). Laatstgenoemde kwam hier bovendien veruit het meeste voor van alle onderzochte gebieden, al was het aantal ten opzichte van 2013 (41) wel aanzienlijk afgenomen. Deze trend was zichtbaar bij de meeste struweelsoorten. Het verdere successiestadium van het Wilgenreservaat lijkt hiervoor een logische verklaring. Uitzondering was de grasmus, die met 13 paar juist duidelijk was toegenomen.

Toename bossoorten
Zoals in veel gebieden in Flevoland, was er een toename in bossoorten als de grote bonte specht (12 naar 17), boomklever (2 naar 3), gaai (6 naar 9) en houtduif (5 naar 8). Opvallend was daarentegen de sterke afname van de spreeuw. Hoewel deze holenbroeder baat heeft bij de aanwezigheid van dood hout, nam het aantal broedparen af van 27 naar 9. In Flevoland gold het Wilgenreservaat juist als één van de weinige bossen met een behoorlijke spreeuwenpopulatie. Omdat spreeuwen hier voor 2013 niet geteld zijn, is het niet bekend of deze afname al voor 2013 was ingezet (zoals in Nederland gemiddeld wel het geval is). Verdroging van omliggende landbouwgebieden en afname in voedselbeschikbaarheid zijn mogelijke verklaringen van de achteruitgang.

Andere leuke soorten die, zij het in lage aantallen, werden vastgesteld waren de wielewaal (1), koekoek (1), zomertortel (1) en gekraagde roodstaart (2).

Nachtegaal-foto Jeroen van Wijk

Nachtegaal - foto Jeroen van Wijk

« Terug

Ontvang onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van alle activiteiten en nieuwtjes!