Broedvogels in 2020 - Kamperhoek

Aalscholver.jpgGeplaatst: 29 september

Het bos, moeras, struweel ruigte en open water van de Kampherhoek werden voor het laatst gekarteerd in 2012. Enkele blikvangers destijds waren havik, waterral, watersnip, buidelmees, wielewaal en baardman. Ook het grote aantal overzwaluwnesten (510) was indrukwekkend. Watersnip en buidelmees, destijds beide met één broedpaar vertegenwoordigd, werden in 2020 niet meer aangetroffen. Wel werd er wederom, evenals in 1998, 2001, 2006, één territorium van de havik vastgesteld. Een toename werd gevonden voor waterral (5 naar 6), wielewaal (1 naar 2) en baardman (6 naar 9). De bezetting in de oeverzwaluwwand was lager dan in 2012, maar met 375 nesten nog steeds zeer respectabel.

In het kader van koloniebroeders was er een flinke verandering: de aalscholver heeft zich gevestigd. Deze vestiging begon in 2016, toen er 7 nesten werden aangetroffen. Een sterke toename was vervolgens zichtbaar tussen 2018 en 2019, toen het aantal steeg van 8 naar 76 nesten. In 2020 was de groei van de kolonie nóg groter; er werden half juni (vanuit een vliegtuig) maar liefst 380 nesten geteld! Met name de zwarte elzen waren in trek als broedplaatsen.

Zoals in veel gebieden in Flevoland, nam ook hier het aantal broedvogels onder veel bossoorten toe. Uitzondering was de kleine bonte specht. In 2012 werd één territorium vastgesteld, maar de soort was in 2020 niet aanwezig. Deze soort was door de gehele provincie schaars (4 territoria in de gekarteerde terreinen van Flevo-landschap). Veel soorten van moeras en struweel namen toe, zoals de grauwe gans (16 naar 68), rietzanger (5 naar 9) en de kneu (1 naar 5). In totaal werd de aanwezigheid van 61 soorten vastgesteld.

« Terug

Ontvang onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van alle activiteiten en nieuwtjes!