Broedvogels in 2020 - Casteleynsplas

Fuut.jpgGeplaatst: 01 november

Voor de Casteleynsplas en directe omgeving konden in 2020 27 soorten broedvogels worden genoteerd. Vanzelfsprekend ging het hierbij om veel watervogels, zoals de meerkoet, wilde eend en waterhoen. Overigens was laatstgenoemde tijdens de vorige kartering (in 2013) nog niet aanwezig. Nu ging het om vier paar. Ook de fuut en krak-, kuif- en slobeend kwamen tot broeden. In de smalle rietkraag broedde één paar rietgors en negen paar kleine karekiet.

De omliggende bosschages boden onderdak aan een verscheidenheid aan bos- en struweelvogels. De zwartkop was, zoals in veel gebieden, de winnaar met 45 paar. Verder werden in het struweel meerdere paren gevonden van de tuinfluiter, bosrietzanger en grasmus. Bossoorten bleven min of meer gelijk. Wel was dit het enige gebied waar de spreeuw toenam. In tegenstelling tot de algemene, landelijke trend van sterke afname werden hier 6 territoria vastgesteld, terwijl de soort in 2013 nog niet aanwezig was. Het is uiteraard wel mogelijk dat de stand tussen 2013 en 2020 hoger is geweest, en dus ook hier over de jaren weer een afname heeft plaatsgevonden.

Naast de spreeuw en waterhoen waren buizerd en ekster (beide één paar) nieuwe soorten rondom de Casteleynsplas. Van de koekoek, matkop, grote lijster, kneu en zwarte kraai werden in 2020 geen territoria meer aangetroffen.

Foto: Lukasz Lukasik

« Terug

Ontvang onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van alle activiteiten en nieuwtjes!