Broedvogels in 2020 - Tollebekerbos

Houtduif.jpgGeplaatst: 01 november

In dit laatste artikel uit de serie 'Broedvogels in 2020' staan de resultaten uit het Tollebekerbos centraal.

Het Tollebekerbos staat bekend om de relatief hoge natuurwaarden. De bomen zijn er bovendien ouder dan in alle andere gebieden die in 2020 werden geïnventariseerd. Onder de 26 aangetroffen soorten waren de zwartkop (37), grote bonte specht (17) en houtduif (14) het meest voorkomend. Ook deed de gaai het met 10 paar opvallend goed. De aantallen van de meeste bosvogels bleven min of meer gelijk, passend bij het bijna volgroeide stadium waarin het bos zich bevindt.

De koekoek en kleine karekiet waren nieuwkomers, met beide één territorium. Wel verdwenen er zes soorten: nijlgans, sperwer, havik, zomertortel, wielewaal en spotvogel. Voor elk van deze soorten werd één broedpaar vastgesteld tijdens de monitoring in 2012.

In het Tollebekerbos blijft het altijd leuk om de kolonie blauwe reigers te zien. Ook in 2020 was deze nog aanwezig, zelfs met het hoogste aantal nesten (8) sinds het recordjaar in 2015 (14).

« Terug

Ontvang onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van alle activiteiten en nieuwtjes!