Ontwerp voorkeursbeslissing project Oostvaardersoevers ter inzage

Referentiebeeld Oostvaardersoevers.jpgGeplaatst: 03 februari

In de verkenningsfase van het project Oostvaardersoevers wordt deze week een volgende stap gezet. Van 3 februari tot en met 16 maart 2022 heeft iedereen de mogelijkheid om te reageren op de ontwerp voorkeursbeslissing en het bijbehorende milieueffectrapport.

Versterken van de natuur

Oostvaardersoevers geeft een impuls aan het ecosysteem van het Markermeer, de Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen. Door de aanleg van slimme water in- en uitlaten, vispassages en natuurlijke land-waterovergangen kunnen in het voorjaar vissen uit het Markermeer naar de ondiepe moerassen trekken en zich daar voortplanten. De jonge vissen kunnen opgroeien in de ondiepe wateren. Als in de zomer en het najaar het waterpeil in die gebieden zakt, kunnen ze zich laten meevoeren met de stroming naar het diepere water waar ze via de vistrappen in het Markermeer komen. Door deze verbinding is in de Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen een waterbeheer in te stellen dat meer is afgestemd op een natuurlijker en goed functionerend moeras.

Informatiebijeenkomsten

Wilt u meer weten over de ontwerp voorkeursbeslissing en het bijbehorende milieueffectrapport? U bent van harte welkom op een van onze informatiebijeenkomsten hierover. De informatiebijeenkomsten zijn op:
• woensdag 16 februari van 19.00 – 21.00 uur
• dinsdag 8 maart van 19.00 – 21.00 uur

Kijk op de website oostvaardersoevers.nl voor meer informatie en om u aan te melden voor de informatiebijeenkomsten.

Inzien en reageren

De Ontwerp Voorkeursbeslissing en de bijbehorende milieueffectrapportage zijn met bijbehorende documenten online in te zien via de website platformparticipatie.nl/oostvaardersoevers

Van 3 februari tot en met 16 maart kunnen via het Platform Participatie reacties op de documenten ingediend worden. Inbreng wordt vooral gevraagd op:
• Kunt u zich vinden in de gekozen voorkeursbeslissing?
• Heeft u aandachtspunten voor de volgende fase; de (MIRT) planuitwerkingsfase?

De documenten zijn ook, na afspraak, in zien op:
• Rijkswaterstaat Midden Nederland, Zuiderwagenplein 2 te Lelystad. Telefoon: 088 - 797 37 00
• Provinciehuis, Visarenddreef 1 te Lelystad. Telefoon: 0320 – 265 265.

Aan de ontwerp voorkeursbeslissing en het bijbehorende milieueffectrapport zijn inspraakronden over de startbeslissing (2019) en de notitie Reikwijdte en Detailniveau (2020) voorafgegaan.

Samenwerkende partijen

Provincie Flevoland, Rijkswaterstaat, gemeente Almere, gemeente Lelystad, Waterschap Zuiderzeeland, Staatsbosbeheer en Het Flevo-landschap werken nauw met elkaar samen om op slimme manieren een impuls te geven aan de natuurontwikkeling in Nationaal Park Nieuw Land.

« Terug

Ontvang onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van alle activiteiten en nieuwtjes!