Het favoriete gebied van Geert Gielen

220304-ff-517389.jpgGeplaatst: 04 mei

Het favoriete gebied van begunstiger Geert Gielen is het Greppelveld, het weidevogelgebied tegenover Elburg. ,,Ik ben geboren in Elburg en keek er op uit. Ben er als kind vaak geweest.’’

Waar eens de haven van Elburg lag, ligt nu een bijzonder weidevogelreservaat met een boeiende geschiedenis. Het Greppelveld ontstond na het droogvallen van Oostelijk Flevoland in 1957.

220304-ff-517432,,Ik heb de omgeving zien veranderen na het droogvallen van Oostelijk Flevoland, met de bouw van stedelijk gebied rond Dronten en de ontwikkeling van het Greppelveld. Het is een mooi landschap, met natuur- en recreatiewaarde en natuurlijk de oude havenstructuur als markant punt in het landschap. Nu er een fietspad dwars door het Greppelveld ligt, kun je er ook echt in. Daardoor kun je gebied nog beter beleven. Je kunt nu ook een mooi rondje fietsen, langs de randmeren of door het bos. Dat maakt het afwisselend. Hou je van weidevogels dan kun je die van dichtbij zien, maar wil je lekker fietsen dan kan dat ook. Je kunt makkelijk bij de uitkijkpost komen. Ik ken niet alle vogels bij naam, maar geniet er wel van.’’

Het Greppelveld is een middelgroot natuurgebied. Het ligt in Oostelijk Flevoland, ingeklemd langs de Drontermeerdijk en de Elburgerweg. In de overwegend beboste randmeerzone geven de vochtige graslanden afwisseling en openheid. In het Greppelveld ligt een voor Flevoland belangrijk cultuurhistorisch element, namelijk het ’havenhoofd Elburg’. ,,Juist die greppels zie je goed liggen in het landschap, daar dankt het zijn naam ook aan. Die combinatie aan de herinnering aan de Zuiderzee en de greppels maken het een mooi landschap.’’

Vanaf 2022 wordt het Greppelveld natter gemaakt en komt er een vossenwerend hek. Die ingrepen moeten het gebied aantrekkelijker maken voor vogels. ,,Een goede ingreep van het Flevo-landschap. Ik hoop dat deze maatregelen effect hebben en wens het gebied een goede waterstand toe, zodat weidevogels het uitkiezen als hun gebied. Ik zal het op de voet volgen en van de natuur in het gebied genieten.’’

CampagnebeeldGeef onze poldervogels natte poten
Poldervogels: dat zijn de vogels die zich thuis voelen in de natuur van Het Flevo-landschap. Bijvoorbeeld de grutto, roerdomp, waterral of kievit. Die nestelen in het riet, schuilen tussen moerasplanten of zoeken hun voedsel in de vochtige bodem. Met andere woorden: ze hebben natte poten nodig! Maar in droge tijden lukt dat niet altijd. Daarom willen we vier van onze gebieden, waaronder het Greppelveld, natter maken. Help je mee? Doneer hier« Terug

Ontvang onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van alle activiteiten en nieuwtjes!