Oostvaardersoevers: voorkeursbeslissing genomen

Referentiebeeld Oostvaardersoevers.jpgGeplaatst: 24 oktober

De ministers van Infrastructuur en Waterstaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben begin oktober de voorkeursbeslissing voor het project Oostvaardersoevers genomen. Dat is een goed onderbouwde keuze voor de beste oplossing, de juridische route voor het vervolgtraject en de financieringswijze van het project.

Met dit besluit is de realisatie van Oostvaardersoevers een stap dichterbij gekomen. Met het project wordt het Markermeer permanent verbonden met de Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen via water in- en uitlaten en vismigratievoorzieningen.

Voorkeursbeslissing

De voorkeursbeslissing bestaat uit:

  • het realiseren van stoffenuitwisseling tussen de drie natuurgebieden middels het aanleggen van water in- en uitlaten;
  • het mogelijk maken van vismigratie;
  • het aanleggen van een buitendijkse luwte en ondiepe zone;
  • het aanleggen van verbindingen tussen het moerasgedeelte en de natte graslanden in de Oostvaardersplassen;
  • het creëren van belevingswaarden bij de nieuwe verbindingen.

De samenwerkende organisaties Rijkswaterstaat, provincie Flevoland, gemeentes Almere en Lelystad, Staatsbosbeheer, Het Flevo-landschap en Waterschap Zuiderzeeland gaan aan de slag met de verdere uitwerking. Meer informatie staat op de website Oostvaardersoevers.

Over het project

Het project Oostvaardersoevers is één van de projecten om van het Markermeer-IJmeer een toekomstbestendig ecologisch systeem te maken en is onderdeel van de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). Het project geeft ook een impuls aan de natuurkwaliteit van Nationaal Park Nieuw Land. De Lepelaarplassen van Het Flevo-landschap is daarvan één van de vier kerngebieden. Door de aanleg van water in- en uitlaten, vispassages en natuurlijke land-waterovergangen kunnen in het voorjaar vissen uit het Markermeer naar de ondiepe moerassen in de Lepelaarplassen en Oostvaardersplassen trekken en zich daar voortplanten. Daarna kunnen ze weer terugzwemmen naar het Markermeer. Ook gaat het project het waterbeheer in de Lepelaarplassen verbeteren, belangrijk voor een natuurlijk en goed functionerend moeras, zeker in droge zomers.

« Terug

Ontvang onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van alle activiteiten en nieuwtjes!