Campagnebeeld Lepelaarsplassen 2021 1920x750 a.jpg

Help de lepelaar aan een veilige rust- en nestplaats

Help de lepelaar aan een veilige nest- en rustplaats

Doneer voor meer vierkante meters vogeleiland in de Lepelaarplassen!

Het is code rood voor de veilige rust- en nestplaatsen op de vogeleilanden in de Lepelaarplassen in Almere. Door golfafslag zijn de eilanden in de afge­lopen jaren zo goed als verdwenen. Daarom komen we nu in actie. Met uw steun kunnen we de vogeleilanden herstellen en vergroten. Samen bouwen we weer een veilige rust- en broedplek op voor de lepelaar, visdief en vele andere vogels. 

Helpt u mee? Elke bijdrage is welkom!

Giftvoorbeeld_1.jpgGiftvoorbeeld_2.jpgGiftvoorbeeld_3.jpgGiftvoorbeeld_4.jpg

Ja, ik help mee en doneer eenmalig:
Persoonlijke informatie
Nieuwsbrief

Wat gaan we doen met uw gift?

Met natuurlijke materialen bouwen we nieuwe landstukken aan de resterende eilandjes in de Grote plas in de Lepelaarplassen. Dat doen we met rijshout. Dit zijn vooral jonge wilgentakken die een tijd hebben gelegen waardoor ze niet meer uitlopen.

Deze bundels van rijshout (wiepen) binden we samen met touw. Zo ontstaat een stevige constructie met vakken of ‘manden’, die we vullen met grond uit de plas. We scheppen eigenlijk de grond terug die de afgelopen decennia van de eilanden is afgeslagen.

Beide eilanden krijgen zo veel meer oppervlak voor broedende en rustende vogels. Van de één maken we een schelpeiland, waar vogels als de kluut en de visdief veilig kunnen broeden. Het andere eiland krijgt meer opgaande begroeiing, met riet en wilgen. Hier kunnen vogels als de lepelaar terecht.

Deze herstelwerkzaamheden zijn daarmee belangrijk voor het behoud van de grote waarde van de Lepelaarplassen voor vogels, met wortels in de geschiedenis van Flevoland.

De werkzaamheden starten begin augustus en zijn eind november klaar.

Lepelaar op nest

_DFO8348 lepelaarsplassen-het Flevolandschap -Ernst Dirksen Fotografie-27 oktober 2017 (1).jpg

De Lepelaarplassen: al 50 jaar een vogelparadijs


De Lepelaarplassen bij Almere zijn dit jaar vijftig jaar natuurgebied. Misschien niet op papier, maar wel in de hoofden en harten van mensen. Want in 1971 broedden hier de eerste lepelaars van Flevoland, terwijl de soort toen bijna uit Nederland verdwenen was.

De Lepelaarplassen zijn ontstaan bij het droogvallen van Zuidelijk Flevoland. Spontaan ontwikkelde zich hier natuur. Binnen enkele jaren was het gebied al zo waardevol voor vogels, dat het natuur is gebleven. U kunt er genieten van een veelheid aan water-, moeras- en weidevogels en prachtige uitzichten over plassen, rietvelden en natte graslanden.

Sinds 2009 zijn de Lepelaarplassen ook Europees beschermd (Natura 2000-gebied). De Lepelaarplassen vormen samen met de Oostvaardersplassen, de Marker Wadden en het Markermeer de kern van Nationaal Park Nieuw Land.

Het Flevo-landschap realiseert het herstelproject van de vogeleilanden in samenwerking met advies- en ingenieursbureau TAUW en aannemer Van Aalsburg B.V. Het project is mede mogelijk dankzij een bijdrage uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO): Europa investeert in zijn platteland.

Lees meer over het herstelproject op de projectpagina.

EU flag_yellow_low

Ontvang onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van alle activiteiten en nieuwtjes!