Campagnebeeld highres.jpg

Resultaten begunstigeronderzoek

Onderzoek

Het Flevo-landschap heeft op dit moment ruim 12.000 begunstigers die ons werk voor de Flevolandse natuur ondersteunen. Wij waarderen dit enorm en vinden het dan ook belangrijk dat onze begunstigers tevreden zijn over hoe wij werken, hoe wij hun bijdrage inzetten en over de voordelen die zij ontvangen.

Vandaar dat wij dit voorjaar een onderzoek onder onze begunstigers hebben gedaan om te polsen hoe tevreden zij zijn en te kijken hoe we nog beter aan kunnen sluiten bij hun wensen. De respons was geweldig: ruim 1.200 begunstigers namen deel aan het onderzoek. Hartelijk dank daarvoor.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste resultaten en laten we u weten wat we op basis daarvan gaan doen.

shutterstock_1977189551.jpg

Tevredenheid over Het Flevo-landschap

 Onze begunstigers zijn over het algemeen tevreden:

 • 93% heeft vertrouwen dat zijn/haar bijdrage goed wordt besteed
 • 86% is tevreden over de resultaten die wij boeken
 • 87% heeft een goed gevoel over de steun aan Het Flevo-landschap
 • 73% voelt zich betrokken bij Het Flevo-landschap
 • 86% vindt dat men (meer dan) voldoende terugkrijgt voor hun bijdrage

Maar er zijn ook verbeterpunten:

 • 21% van de begunstigers wil graag beter op de hoogte gehouden worden over wat er met hun bijdrage gebeurt
 • 50% voelt zich nu niet zo gewaardeerd voor zijn/haar steun


Tevredenheid over de communicatie van Het Flevo-landschap 

 • Het magazine wordt intensief gelezen en gewaardeerd met een dikke 8. Wel geeft 28% van de begunstigers aan het magazine graag digitaal te willen ontvangen, omdat dit goedkoper is en beter voor het milieu
 • De regiobijeenkomsten dragen het meest bij aan het betrokken houden van onze begunstigers en worden gewaardeerd met een 7,9. Als begunstigers kunnen kiezen dan heeft een fysieke bijeenkomst de voorkeur t.o.v. digitaal
 • Ook onze nieuwsbrief wordt goed gelezen en gewaardeerd (met een 7,3). Wel bleek uit het onderzoek dat een deel van de begunstigers nog niet op de hoogte is van het bestaan van de nieuwsbrief
 • Qua informatie lezen begunstigers het liefst over onze natuurgebieden: wat is er te doen, welke fiets- en wandelroutes zijn er te vinden, welke planten en dieren kun je er tegenkomen, etc. Daarnaast is er ook een groep begunstigers die, naast deze recreatieve informatie, meer wil lezen over ons beleid, onze plannen en resultaten.

 

_DFO7492-Het Flevolandschap-Schokland serie- Ernst Dirksen Fotografie-22 mei 2019.jpg

Wat gaan we hiermee doen?

Naar aanleiding van bovenstaande resultaten gaan we o.a. de volgende stappen zetten:

 • We gaan onze regiobijeenkomsten voortzetten, maar wel in een nieuw jasje
 • We gaan de mogelijkheden voor een digitaal magazine onderzoeken
 • We gaan via diverse acties onze begunstigers vaker attenderen op onze Nieuwsbrief en de mogelijkheid om zich hiervoor in te schrijven
 • We gaan ons bedankproces onder de loep nemen
 • We gaan proberen om in onze informatievoorziening beter aan te sluiten bij de informatie die onze begunstigers wensen.


Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de resultaten van dit onderzoek? Laat het ons weten via info@flevolandschap.nl

 

Ontvang onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van alle activiteiten en nieuwtjes!