_DFO5951-Flevolandschap-wildwallen en heggenlandschap-Ernst Dirksen Fotografie-20170615.jpg

Beleidsplan 2020 - 2023

Beleidsplan

Het beleidsplan 2020-2023 van stichting Het Flevo-landschap draagt de titel ‘Veerkrachtige natuur dichtbij’. Als dé particuliere natuurbeschermingsorganisatie van Flevoland willen we een voortrekkersrol blijven spelen en samen met de Flevolanders zorgen voor een veerkrachtige en sterke natuur. Natuur waarvan je kunt genieten, maar ook natuur die een cruciale rol vervult in een gezonde leefomgeving, voldoende waterberging, een goede luchtkwaliteit en een grote soortenrijkdom.

Wij zeggen wel eens: 'natuur is gratis, maar het beheer ervan niet'. Daarom zullen wij steeds vaker een beroep op de samenleving doen. Wij wonen als Flevolanders niet alleen tussen al die prachtige natuurgebieden van Het Flevo-landschap en genieten daar van, wij zijn als burger uiteindelijk ook degenen die voor natuur en natuurbehoud moeten opkomen. Zonder diepgeworteld draagvlak is er geen breed gedragen natuurbeheer mogelijk. Wij willen het draagvlak vergroten door mensen de natuur in het hart te laten sluiten en hen te betrekken bij ons werk.

Natuurlijk blijven het beheer en het ontwikkelen van natuur onze kerntaken. Daarnaast zijn natuurbeleving, natuurbetrokkenheid en samenwerkingsverbanden met andere partijen in Flevoland belangrijk voor een gezonde toekomst.

Ik wens u veel leesplezier! 

Ben Huisman
directeur Het Flevo-landschap

Klik hier voor het beleidsplan 2020 - 2023

Archief beleidsplannen

Klik hier voor het beleidsplan 2015 - 2019

Klik hier voor het beleidsplan 2011 - 2014

Klik hier voor het beleidsplan 2006 - 2010

Ontvang onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van alle activiteiten en nieuwtjes!