Doelstellingen en visie

Wie zijn wij?

Stichting Het Flevo-landschap is opgericht in 1986 en beheert, behoudt, ontwikkelt en ontsluit ruim 5.100 hectare natuur, landschap en cultuurhistorisch erfgoed in Flevoland. De 35 medewerkers en 150 vrijwilligers van Het Flevo-landschap zetten zich dagelijks met hart en ziel in voor natuur en landschap. Daarbij worden zij gesteund door 12.500 begunstigers, bedrijfsvrienden en samenwerkende partners. Het Flevo-landschap gelooft er in dat het beleven van de natuur zorgt voor meer betrokkenheid bij en een betere bescherming van onze Flevolandse natuur. Het Flevo-landschap heeft 33 natuurgebieden en verschillende boomstroken en tochten in eigendom, verdeeld over drie regio’s: Noordoostpolder, Oostelijk Flevoland en Zuidelijk Flevoland. Bekende terreinen zijn onder meer UNESCO Werelderfgoed Schokland, Natuurpark Lelystad en Natura 2000-gebied de Lepelaarplassen (één van de kerngebieden van Nationaal Park Nieuw Land). Het kantoor van de stichting staat in Natuurpark Lelystad en er zijn drie bezoekerscentra: op Schokland, bij de Lepelaarplassen in Almere en in Natuurpark Lelystad.

Visie op natuurbeheer

Het Flevo-landschap wil de Flevolandse natuur zo goed mogelijk behouden, beschermen en ontwikkelen en tegelijkertijd zorgen dat de bewoners en bezoekers van deze provincie er zo veel mogelijk van kunnen genieten.

Natuurbehoud

Bij het onderhouden en ontwikkelen van de natuur heeft de ecologie prioriteit, maar als terreinbeherende organisatie let Het Flevo-landschap ook op het behoud van landschap en cultuurhistorie en waar mogelijk op recreatiemogelijkheden. Functieverbreding van de natuur kan dus alleen als de natuur daar per saldo beter van wordt. Het Flevo-landschap streeft ook naar uitbreiding van haar terreinen, omdat dit bijdraagt aan de robuustheid van de natuur. Bovendien kunnen de terreinen dan efficiënter beheerd worden.

Natuurbeleving

Om te zorgen dat u van de natuur kunt genieten, maakt Het Flevo-landschap haar terreinen zo gastvrij mogelijk. Alleen waar de natuur té kwetsbaar is, is een terrein uitsluitend toegankelijk tijdens begeleide excursies. Door de bewoners en bezoekers mee te laten genieten van de natuur, voelen ze zich eerder verbonden met het Flevolandse landschap en met ons.

Het beleidsplan 2020-2023 van stichting Het Flevo-landschap draagt de titel ‘Veerkrachtige natuur dichtbij’. Als dé particuliere natuurbeschermingsorganisatie van Flevoland willen we een voortrekkersrol blijven spelen en samen met de Flevolanders zorgen voor een veerkrachtige en sterke natuur. Natuur waarvan je kunt genieten, maar ook natuur die een cruciale rol vervult in een gezonde leefomgeving, voldoende waterberging, een goede luchtkwaliteit en een grote soortenrijkdom.

Wij zeggen wel eens: 'natuur is gratis, maar het beheer ervan niet'. Daarom zullen wij steeds vaker een beroep op de samenleving doen. Wij wonen als Flevolanders niet alleen tussen al die prachtige natuurgebieden van Het Flevo-landschap en genieten daar van, wij zijn als burger uiteindelijk ook degenen die voor natuur en natuurbehoud moeten opkomen. Zonder diepgeworteld draagvlak is er geen breed gedragen natuurbeheer mogelijk. Wij willen het draagvlak vergroten door mensen de natuur in het hart te laten sluiten en hen te betrekken bij ons werk.

Natuurlijk blijven het beheer en het ontwikkelen van natuur onze kerntaken. Daarnaast zijn natuurbeleving, natuurbetrokkenheid en samenwerkingsverbanden met andere partijen in Flevoland belangrijk voor een gezonde toekomst. Wilt u het beleidsplan lezen? dan kan dat hier.

Daarnaast beoogt de natuurbeheervisie de externe partners te informeren.
Via onderstaande link kunt u het document downloaden:
Visie op natuurbeheer

Inspiratienotitie Voor een Rijker Flevoland

Vier Flevolandse organisaties hebben hun gedachten over de toekomst van natuur en landschap in Flevoland gebundeld. Het Flevo-landschap, LTO-Noord, Landschapsbeheer Flevoland en het Flevolands Agrarisch Collectief zijn van mening dat Flevoland over grote schatten en potenties beschikt: een voedselrijke bodem, een internationale deltanatuur, een boeiende historie, een krachtig en uniek landschap, een ondernemende bevolking, eigentijdse steden, en nog ruimte om zich duurzaam en gastvrij verder te ontwikkelen. In de Inspiratienotitie schetsen wat daar voor nodig is.

Download de inspiratienotitie Voor een Rijker Flevoland. 

Visie op windenergie

Lees verder

Visie op zonne-energie

Lees verder

Statuten

Ontvang onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van alle activiteiten en nieuwtjes!