Financiering

Het Flevo-landschap kan de natuur beschermen en onderhouden dankzij verschillende subsidies en donaties en eigen inkomsten.
Het Flevo-landschap werft zelf inkomsten uit haar terreinen en activiteiten. Bijvoorbeeld door hout en gras te verkopen, excursies te organiseren en de verkoop in bezoekerscentra. Ook de rente van vastgelegde middelen levert inkomsten op. Dit alles is echter lang niet genoeg voor het vervullen van alle taken.

Subsidies en donaties

Daarom ontvangt Het Flevo-landschap onmisbare bijdragen van de Provincie Flevoland voor het beheer van natuur, landschap en cultuurhistorie. Ook Europa draagt een steentje bij in de vorm van cofinanciering van natuur- en recreatieprojecten. Dankzij gulle giften van de Nationale Postcode Loterij kan Het Flevo-landschap investeringen doen in ontwikkeling van natuur, in verbetering van natuurkwaliteit en in communicatie en educatie over natuur. Daarnaast is er een aantal bedrijven dat Het Flevo-landschap sponsort en heeft de organisatie ruim 12.000 begunstigers.

Al deze relaties steunen het belangrijke werk dat nodig is om de natuur in Flevoland goed te beheren en toegankelijk te maken voor natuurliefhebbers en recreanten. Zij hebben het vertrouwen dat hun geld goed besteed wordt. Het Flevo-landschap mag niet voor niets het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving dragen.

Ontvang onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van alle activiteiten en nieuwtjes!