Partners

Om de doelen van Het Flevo-landschap te bereiken is samenwerking noodzakelijk. Samenwerking met de provincie, gemeenten en het waterschap, maar uiteraard ook met de andere groene organisaties en met belangengroepen. Als meer partijen meedoen is de draagkracht groter en worden meer Flevolanders betrokken. Het Flevo-landschap heeft op deze manier via een gebiedsgerichte samenwerking al goede resultaten kunnen boeken voor het Werelderfgoed Schokland. De komende jaren zal dit ook in Almere en rond Natuurpark Lelystad spelen.

Ook met ondernemers in de recreatieve en culturele sector wordt samengewerkt. Het Flevo-landschap wil immers ruimte bieden voor recreatie en inspiratie in de natuur. Dat leidt tot nieuwe vormen van beleving van natuur en landschap. Denk aan evenementen als Uitgast en Sunsation, en kunstroutes als Nieuw Verleden. In een provinciaal samenwerkingsverband worden digitale fiets- en wandelroutes ontwikkeld.

LandschappenNL

1-logoLNL-standaard-RGBHet Flevo-landschap is een van de twaalf provinciale Landschappen. In elke provincie is een Landschap actief, met een eigen karakter, dichtbij de mensen. Alle landschappen samen beheren 100.000 hectare natuur in Nederland, en zijn daarmee een grote natuurbeheerder. Wilt u meer weten over het samenwerkingsverband, kijk dan op www.landschappen.nl.

Stichting Het Blauwe Hart

Dat is de nieuwe naam voor de VBIJ (Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer), die in 2005 werd opgericht door 7 partijen: Het Flevo-Landschap, Landschap Noord-Holland, It Fryske Gea, de Waddenvereniging, Natuurmonumenten, Sportvisserij Nederland en de IJsselmeervereniging.

Gezamenlijk maken wij ons sterk voor een samenhangende benadering van dit gebied. Waar wij ons voor inzetten staat in het Manifest.

Met de naamswijziging kiest de stichting voor een nieuwe koers. Met een breder blikveld, een meer proactieve aanpak en een stevig fundament verwacht de stichting het Blauwe Hart nóg schoner, gezonder en aantrekkelijker te maken.
Stichting Het Blauwe Hart wil niet alleen reageren op wat de overheid naar voren brengt, maar zelf ook met ideeën komen, vooral in samenwerking met ondernemers, vissers, watersportverenigingen, bewoners, natuurorganisaties en wetenschappelijke onderzoekers. Samen sterk staan voor een goede toekomst van het IJsselmeergebied als het Blauwe Hart van Nederland. Een uniek natuurgebied waar je de oerkrachten van wind en water kan beleven.

De komende jaren staan ingrijpende besluiten op stapel, zoals over het waterpeil van het IJsselmeer en de bouw van windturbineparken. Dit complexe gebied vraagt niet om deeloplossingen, maar om een krachtig en aanlokkelijk toekomstbeeld, dat breed wordt omarmd door overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en burgers. De nieuwe stichting vraagt iedereen om mee te doen. Alleen mét elkaar kunnen we het Blauwe Hart duurzaam versterken.
Want wat goed is voor het Blauwe Hart, is goed voor ons allemaal.

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen?

Dat kan via www.hetblauwehart.org, meld u aan voor de maandelijks nieuwsbrief, of volg Het Blauwe Hart op Twitter @HetBlauweHart of Facebook (Stichting Het Blauwe Hart).

Manifest Het Blauwe Hart

Midden in Nederland ligt het IJsselmeergebied, met zijn karakteristieke polders, dijken en groot open water. In de tijd van de Zuiderzee was dit het kloppend hart van ons land, met een goede visstand en veel handelsschepen en levendige havenplaatsen. Dit Blauwe Hart van Nederland is nog steeds essentieel voor Nederland.

Helaas klopt het Blauwe Hart steeds minder hard. Door menselijk handelen is de visstand drastisch afgenomen en dreigt het grootste zoetwatermeer van West-Europa weg te vallen als essentiële schakel in trekvogelroutes. Het gebied wordt ook steeds minder aantrekkelijk voor recreatie. Minder vis betekent namelijk ook minder sportvisserij en allerlei bouwprojecten bedreigen de grootse open ruimte.

Het Samenwerkingsverband Het Blauwe Hart maakt zich  sterk voor een samenhangende benadering van dit gebied. Het Samenwerkingsverband bestaat uit: Het Flevo-landschap, Landschap Noord-Holland, It Fryske Gea.Natuurmonumenten, IJsselmeervereniging, Sportvisserij Nederland en Waddenvereniging,  Samen hebben wij een achterban van ruim 1,5 miljoen Nederlanders.

Ontvang onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van alle activiteiten en nieuwtjes!