Stel, uw verzamelinkomen (box 1, 2 en 3) bedraagt 35.000 euro. U doet een gift aan Het Flevo-landschap van 750 euro. Met aftrek van belasting kost deze gift u in werkelijkheid dan 582 euro.

Overzicht

Alles wat u méér geeft dan 1% van uw (verzamel)inkomen komt in aanmerking voor belastingaftrek. In dit voorbeeld bedraagt die 1% dus 350 euro. De schenking is 750 euro, wat betekent dat u 400 euro méér geeft dan die ene procent.

Over deze 400 euro kunt u nu belasting terugvragen. In dit geval is dat maar liefst 42%. Uw voordeel komt dan neer op 42% van 400 euro: 168 euro, een bedrag dat u via de belasting retour krijgt.

U schenkt 750,00
1% van uw inkomen van 35.000 euro € 350,00
Bedrag dat voor aftrek in aanmerking komt € 400,00

U schenkt € 750,00
42% (belastingschijf 3) van 400 euro € 168,00
De schenking kost u uiteindelijk € 582,00

NB: Het eerste procent is niet aftrekbaar en het totale bedrag moet per jaar minimaal € 60,- bedragen.

U kunt uw eenmalige gift overmaken op bankrekeningnummer: NL97RABO0356013820 t.n.v. Stichting Flevo-Landschap.

Voor meer informatie over eenmalige en periodieke schenkingen kunt u contact opnemen met Hak & Rein Vos notarissen, tel. 0320-247394.

Ontvang onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van alle activiteiten en nieuwtjes!