Header-1920x600 voorjaarscampagne Poldervogel-landingspagina2.png

Het Flevo-landschap werkt aan nattere rust- en broedgebieden

Vernatten van rust- en broedgebieden

De biodiversiteit in Flevoland staat onder druk. In droge tijden zijn sommige natuurgebieden niet nat genoeg. Veel weide- en watervogels hebben het hierdoor moeilijk. Daarom gaan we ons extra inzetten om hun leefgebied te verbeteren. Dat doen we in vier verschillende gebieden: de Rotterdamse Hoek in de Noordoostpolder, de Kamperhoek bij de Ketelbrug, het Gruttoveld bij Zeewolde en het Greppelveld bij Elburg.

Samen met boswachter Bram Versteeg bezoeken we natuurgebied de Rotterdamse Hoek. Hij vertelt meer over wat we gaan doen om dit vogelgebied natter te maken. Kijk je mee?

_MG_0435-extra grutto-Het Flevolandschap-Schokland serie- Ernst Dirksen Fotografie-16 mei 2010.jpg

Wat gaan we doen?

In vier van onze natuurgebieden willen we maatregelen treffen om rust- en broedgebieden te vernatten.

Gruttoveld: krachtige pomp

Het Gruttoveld is een weidevogelgebied bij Zeewolde, met natte graslanden, doorkruist door sloten, omringd door een hogere en drogere rand. Door de zandige ondergrond is het lastig om het gebied jaarrond nat te houden. Met een nieuwe, krachtige, minder vervuilende pomp blijft de bodem altijd vochtig en kan de grutto er met zijn lange snavel in prikken om beestjes te zoeken.
Lees meer

Rotterdamse Hoek: reguleren waterpeil

De Rotterdamse Hoek langs de IJsselmeerdijk is een zeer biodivers gebied met moeras, nat grasland, rietvelden en bos. Hier willen we het waterpeil jaarrond reguleren. Ook greppels en een vossenwerend hek helpen het gebied nog aantrekkelijker te maken voor de vogels. Door het verflauwen van oevers ontstaat er meer waterriet. De roerdomp komt er nu al voor, maar we hopen dat die er straks zelfs gaat broeden.
Lees meer

Kamperhoek: plasdrasgebiedjes

In de Kamperhoek, op het snijpunt van het IJssel- en Ketelmeer, liggen een moeras, bos, grasland, maar ook een plas met daarin een met bomen en struiken begroeid eiland. Dat eiland willen we verlagen zodat er riet gaat groeien. Als het een beetje meezit, bouwt de waterral er straks een nest. In het grasland willen we plasdrasgebiedjes aanleggen, zodat allerlei weide- en watervogels zich er nog beter thuis voelen.
Lees meer

Greppelveld: stuwtjes

Het Greppelveld, niet ver van Elburg, is een nat weidevogelreservaat. Helaas lijdt het gebied onder verdroging. We willen het water jaarrond beter reguleren, door ingrepen aan greppels, oevers, sloten en stuwtjes. Zo verbeteren we het leefgebied voor de weidevogels, zoals de kievit. Want alleen in een vochtige bodem vindt die zijn lievelingskostje: de regenworm.
Lees meer
Header-1920x600 voorjaarscampagne Poldervogel-landingspagina2.png

Geef onze poldervogels natte poten!

Poldervogels: dat zijn de vogels die zich thuis voelen in de natuur van Het Flevo-landschap! Bijvoorbeeld de grutto, roerdomp, waterral of kievit. Die nestelen in het riet, schuilen tussen moerasplanten of zoeken hun voedsel in de vochtige bodem. Maar in droge tijden zijn sommige natuurgebieden niet nat genoeg. Daarom komen we nu in actie. Met jouw steun zorgen we voor greppels, poelen en een hoger waterpeil. Samen geven we onze poldervogels jaarrond natte poten. Help je mee?

Doneer nu

Aanvraag zoekkaart

Ontdek de poldervogels van Flevoland!

Wij hebben een speciale zoekkaart samengesteld met prachtige illustraties van 10 typische poldervogels. Inclusief kaart met vijf top-locaties in Flevoland waar je deze vogels kunt aantreffen. Ontdek deze mooie plekken en leer onze poldervogels (her)kennen!

Vraag de gratis zoekkaart aan

De werkzaamheden bij de Rotterdamse hoek en de Kamperhoek worden mede mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.
EU flag_yellow_low

Ontvang onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van alle activiteiten en nieuwtjes!