Bosrietzanger_Acrocephalus_palustris_Irpin5.jpg

Vogelwaarnemingen Lepelaarplassen

Vogelwaarnemingen Lepelaarplassen

Mei 2019

Dat het echt mei is kun je goed zien aan de terugkeer van riet- en zangvogels. Bij de afgelopen wetlandtelling kwamen we weer tot serieuze aantallen:

Kleine Karekiet:  95
Rietzanger: 48
Tuinfluiter: 11
Zwartkop 104

De Bosrietzanger
Ook de Bosrietzanger is weer vertegenwoordigd, er werden er vier geteld. Deze laatkomer beheerst de kunst van de geluidsimitatie als geen ander. Het lijkt nergens en overal op. Een stroom van snorrende, opgewonden en fluitende noten in een zeer hoog tempo. Je weet niet wat je hoort. Brandnetelveldjes zijn hun favoriete plek om een nest te maken, waar ze in mei direct mee beginnen als ze terugkeren uit Oost-Afrika.

April 2019: snor

De rietvogels keren altijd in april weer terug in de Lepelaarplassen. De eerste resultaten daarvan staan hieronder. De Kleine Karekiet (foto) ontbreekt, maar dat is normaal. Die laat altijd een paar weken langer op zich wachten. Eind april begin mei keert die soort massaal terug. Weer iets om naar uit te zien!

Blauwborst 2
Fitis 92
Rietzanger 37
Snor 21
Sprinkhaanzanger 2

De snor
De snor is een onooglijk rietvogeltje met een alles compenserend geluid. Zien zal je hem misschien niet, maar horen zal je hem zeker in deze tijd van het jaar: een eindeloos aangehouden insectachtig snorren. Een passender naam is bijna niet denkbaar.

Auteur: Wim Sluijs, vrijwilliger Het Flevo-landschap

Maart 2019: pijlstaart eenden

De winter zit er bijna op en alle vogelliefhebbers zijn in afwachting van onze typische broedvogels zoals rietzanger, kleine karekiet etc. Maar tijdens de maart telling kwamen we nog veel overwinterende soorten tegen waaronder:

Smient: 890
Slobeend 388
Kuifeend 455
Pijlstaart: 33

De Pijlstaart is wel een heel sierlijke eend en dan ook een favoriet van me. We zien ze in de winter regelmatig en toch is het elke keer weer een schok als je hem in de kijker hebt. Met name hem want zij ziet er een stuk minder spectaculair uit. Afgezien van de puntige staart lijkt zij nogal op een vrouwtje Wilde Eend maar hij steelt echt de show. 

Auteur: Wim Sluijs, vrijwilliger Het Flevo-landschap

Februari 2019: grutto

Bij de wetlandtelling van februari 2019 viel op dat er in de Natte Graslanden al een aantal grutto's zijn geteld. 46 om wel te verstaan. Dat is vroeg in het jaar! Waarschijnlijk betreft het hier grutto's die nog een stukje verder moeten vliegen naar het Noorden en dus nog op weg zijn naar hun eindbestemming: hun broedgebied.

Toch is het behoorlijk vroeg, zoals zo veel in de natuur de laatste jaren steeds vroeger plaats vindt. Klimatologische veranderingen zijn daar waarschijnlijk debet aan. Of dat nu een gunstige ontwikkeling is wil ik in het midden laten, maar ik ben altijd weer blij als de eerste grutto's zich aanmelden na de winter. Het versterkt nu eenmaal je gevoel dat de lente met rasse schreden nadert.

Auteur: Wim Sluijs, vrijwilliger Het Flevo-landschap

Waarnemingen

De opvallendste waarnemingen van februari 2019:
Brandgans 1200
Grauwe Gans 303
Kolgans 218
Aalscholver 222
Grutto 46 
Kievit 250

Januari 2019: wilde Zwaan

Een van de vogels waar vogelaars altijd warm voor lopen is de wilde Zwaan. Een sierlijke witte vogel die zich van onze “gewone” knobbelzwaan onderscheidt door de zwart-gele snavel, waar de knobbelzwaan een oranje-rode snavel met een knobbel heeft. Daarnaast maakt hij in tegenstelling tot de Knobbelzwaan een prachtig geluid,een soort melancholiek trompetgeluid. In het Engels heet hij dan ook  whooperswan. (“woep,woep,woep”zo klinkt het ongeveer). Dit geluid kunt u beluisteren op de website van de Vogelbescherming. Daar staat ook meer informatie over de wilde zwaan.

De wilde zwaan is een echte wintergast. De eerste vogels komen eind oktober aan en vertrekken weer naar hun broedgebied in de loop van maart. Nu is dus het moment om deze prachtige vogel te gaan zien. Dat broedgebied ligt in Scandinavië en Noord-Rusland. Bij de laatste wetlandtelling van 13 januari bevonden zich 45 wilde zwanen in het Lepelaarsplassengebied.

Auteur: Wim Sluijs, vrijwilliger Het Flevo-landschap

Waarnemingen

Tijdens de laatste telling van januari viel het grote aantal verschillende eendensoorten op.:
Smient 890
Slobeend 388
Krakeend 438
Wintertaling 66
Wilde eend 92
Tafeleend 59

U ziet: er is genoeg te beleven in het Lepelaarsplassengebied

 

Ontvang onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van alle activiteiten en nieuwtjes!