Vrijwilligers

Meer dan 150 vrijwilligers helpen Het Flevo-landschap actief mee. De gastheren en –vrouwen in de bezoekerscentra, de gidsen, beheervrijwilligers, vrijwillige boswachters en onze veldwaarnemers en monitoringsvrijwilligers. Het zijn allemaal mensen die zich in hun vrije tijd inzetten voor de Flevolandse natuur, omdat ze dat belangrijk, leerzaam én leuk vinden.

Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom. Klik op onderstaande uitklapmenu's voor meer informatie over de verschillende functies.

Ontvangt u liever eerst wat meer informatie neem dan contact met ons op via info@flevolandschap.n of bel 0320-286 111 (maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur)

Aanmeld formulier

Gastheer of gastvrouw bij bezoekerscentrum

Het Flevo-landschap heeft drie bezoekerscentra. Hier kunnen bezoekers terecht voor informatie over de gebieden en activiteiten van Het Flevo-landschap. In de winkels van de bezoekerscentra verkopen we naast fiets- en wandelkaarten ook allerlei cadeauartikelen gerelateerd aan de natuur. Ook kunnen bezoekers informatie verkrijgen over excursies.

Wij zoeken balievrijwilligers voor Natuurpark Lelystad en De Gesteentetuin op Schokland

AAN DE SLAG

Een bezoekerscentrum wordt bemenst door een team van vrijwilligers. Voor dit team is Het Flevo-landschap op zoek naar nieuwe collega’s. De taken van de gastvrouw of gastheer zijn:
 • openen en sluiten van het bezoekerscentrum
 • verstrekken van informatie over de natuurgebieden
 • werven van nieuwe begunstigers
 • verkoop van onze producten

Bezoekerscentrum Natuurpark Lelystad is elke dag geopend van 12.00 tot 17.00 uur ('s winters tot 16.00 uur). Op Schokland en in Almere is het bezoekerscentrum in het weekend geopend van 12.00 tot 17.00 uur (’s winters tot 16.00 uur). Van juli t/m september zijn ook deze bezoekerscentra elke dag geopend. Op drukke dagen bemens je het bezoekerscentrum met een collega. Tijdens rustige dagen run je het centrum alleen, maar kun je indien nodig rekenen op de beheerder.

Voor de functie van gastvrouw/-heer is geen specifieke kennis nodig. Je moet het leuk vinden om met mensen om te gaan, stressbestendig zijn en nauwkeurig kunnen werken. 

Interesse of meer informatie? Stuur een mail naar r.devries@flevolandschap.nl 

Vaargids Natuurpark Lelystad

Kun jij mensen enthousiasmeren voor natuur en heb jij een 'groen hart'? Heb jij een vaarbewijs of ben je bereid deze te halen? Vind je het fijn om mensen een leuke dag te bezorgen? Dan is vaargids worden in Natuurpark wellicht iets voor jou.

In Natuurpark Lelystad bieden wij verschillende soorten vaarexcursies aan. Dit kan onderwerp specifiek zijn maar ook varen we regelmatig uit met groepen die een feestelijk dagje uit hebben in het park. Dit zijn bijvoorbeeld groepen die een jubilieum vieren, een familiedag of met het bedrijf op stap gaan. Deze gasten bezorgen wij een leuke rondvaart over onze grote plas. 

Uiteraard zorgen wij dat je tijdens de inwerkprocedure alle informatie krijgt die nodig is om als vaargids aan de slag te gaan. 

Zin om aan de slag te gaan of wil je meer informatie? Mail dan naar r.devries@flevolandschap.nl 

Wandelgids

Jaarlijks worden er in de gebieden van Het Flevo-landschap tientallen excursies georganiseerd. Dit zijn excursies waarvoor iedereen zich kan opgeven en excursies die we op verzoek voor groepen organiseren. Een excursie wordt geleid door een gids die al wandelend de groep meeneemt door het gebied.

Vaardigheden

Je wordt door Het Flevo-landschap opgeleid tot wandelgids. Heb je een IVN-cursus gevolgd, dan is dit uiteraard een pré. De volgende vaardigheden zijn van belang:

 • Vaardigheid in het organiseren en uitvoeren van excursies, zoals omgaan met diverse doelgroepen en hanteren van verschillende werkvormen;
 • Kennis over (veld)biologie, ecologie en de eigen streek;
 • Relevante informatie kunnen opzoeken en bijhouden van deze kennis.

Daarnaast vinden we deze eigenschappen belangrijk:

 • Bewuste houding t.a.v. natuur en milieu (voorbeeldfunctie voor publiek);
 • Kennis en enthousiasme kunnen overdragen op publiek;
 • Openstaan voor meningen en ideeën van anderen, in gesprek met publiek kunnen raken;
 • Zelfstandig en in teamverband kunnen werken;
 • Geruime tijd buiten op pad kunnen zijn.

Voor het team wandelgidsen zoeken wij uitbreiding voor zowel door de weeks als in de weekeinden.

Beheervrijwilliger

Geregeld gaan we aan de slag rondom bezoekerscentrum De Trekvogel en De Gesteentetuin. De werkzaamheden kunnen variëren van het knippen van de heg tot het schoonmaken van de dakgoten. Voor de functie van beheervrijwilliger is geen specifieke kennis of ervaring nodig. Je moet het vooral leuk vinden om lekker buiten in de natuur bezig te zijn. Gezelligheid, gegarandeerd een frisse neus en de natuur een handje helpen: dat zijn de drie belangrijkste kenmerken van deze functie.

Ook in de andere gebieden in Flevoland (niet gekoppeld aan een bezoekerscentrum) kunnen wij vrijwilligers gebruiken, wilt u meer weten? neem dan contact met ons op.

De werkzaamheden worden begeleid door een medewerker van Het Flevo-landschap en ook het materiaal wordt door ons verzorgd. Het gaat om lichte beheerwerkzaamheden; zowel mannen als vrouwen, jong en oud, zijn van harte welkom in ons team!

Taken en vaardigheden:

 • Als beheervrijwilliger help je mee met lichte beheerwerkzaamheden, zoals:
 • snoeiwerkzaamheden langs paden
 • maaien en afharken van graspaden
 • onderhoudswerkzaamheden
 • controleren van wandelroutes
 • schilderen van routepaaltjes

Wij kunnen ook zeker hulp gebruiken bij andere zwaardere beheerwerkzaamheden. Kunt, en wilt, u ons daar mee helpen? Neem dan contact met ons op.

Vrijwilliger broedvogelmonitoring (inclusief cursus)

Om ons beheer zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, zijn goede monitoringsgegevens van groot belang. Het Flevo-landschap kan het juiste peilbeheer, maaibeheer, bos(rand)beheer en andere beheervormen pas bepalen, wanneer wij weten welke flora en fauna in een terrein aanwezig zijn. Door verschillende van deze inventarisaties met elkaar te vergelijken, kunnen wij bepalen wat het effect is van ons beheer en dit waar nodig ‘fine tunen’.

Voor het monitoren van broedvogels in onze gebieden zijn wij op zoek naar vrijwilligers.

Deze vrijwilligers bieden wij eerst een BroedVogelMonitoring(BMP)-cursus aan, die vooral is gericht op het inventariseren en registreren van de broedvogels. Wij doen dit samen met SOVON.

De cursus is bedoeld voor mensen die gemotiveerd zijn om broedvogels te tellen volgens de overal gehanteerde BMP-methode. Een basiskennis (zicht en geluid) van de Flevolandse broedvogels is nodig om mee te doen. Het is dus een serieuze cursus waarbij we hopen dat u na afloop gaat inventariseren in de natuurterreinen van Het Flevo-landschap.

Wanneer en waar?
De cursus vinden plaats in het voorjaar (maart t/m juni) van 2022 in de beheerschuur van Natuurpark Lelystad en bestaat uit vier of vijf theorieavonden (deels mogelijk online) en circa vijf veldbezoeken.

De veldbezoeken vinden plaats met een praktijkleraar in het natuurterrein de Burchtkamp te Lelystad en duren drie à vier uur. Deze (meestal vroege) ochtenden zijn gepland op zaterdagen (in overleg kan hier soms van worden afgeweken).

Aan het einde van de cursus krijgt u een toets en (ongetwijfeld) een diploma. Na deze cursus kunmt u zelfstandig een BMP-telling uitvoeren en de telgegevens verwerken. In overleg met de cursusbegeleider van Het Flevo-landschap gaan we vervolgens kijken naar een inzet in 2023

Belangstelling?
Heeft u vragen of wilt u zich meteen aanmelden? Stuur dan een mail aan: r.duijff@flevolandschap.nl

Vrijwilliger vlindermonitoring Pampushout

Om ons beheer zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, zijn goede monitoringsgegevens van groot belang. Het Flevo-landschap kan het juiste peilbeheer, maaibeheer, bos(rand)beheer, etc. pas bepalen, wanneer wij weten welke flora en fauna in een terrein aanwezig zijn. Door verschillende van deze inventarisaties met elkaar te vergelijken, kunnen wij bepalen wat het effect is van ons beheer en dit waar nodig ‘fine tunen’. Voor deze monitoring zijn wij dringend op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die ons hierbij willen helpen!

Op dit moment zijn we op zoek naar iemand die - bij voorkeur eens per week - vlinders wil monitoren in de Pampushout bij Almere. De Pampushout is een jong polderbos dat op korte termijn wordt ontwikkeld tot een drukbezocht stadsbos. De ligging van de Pampushout (middenin de stad) en het intensieve recreatieve gebruik beperken de natuurwaarden. Soorten van uitgestrekte en rustige bossen zullen er niet (meer) voorkomen. Aan de andere kant zal de combinatie met stadstuinen, -groen en -parken zorgen voor een grote variatie aan beplantingen en leefmilieus. Hierdoor zal er toch een grote variatie aan planten- en diersoorten in de Pampushout kunnen ontstaan.

Eens per zes jaar worden in de Pampushout vlinders geïnventariseerd (met een beperkt aantal bezoeken), waarmee we een grof beeld krijgen van de voorkomende soorten. We zouden de voorkomende vlinders echter veel beter in beeld willen krijgen door eens per week te monitoren. We willen een algemene route gaan lopen volgens de methode van de Vlinderstichting (zie De Vlinderstichting | Meetnet vlinders). Voor het uitvoeren van deze monitoring is het belangrijk om al enige soortkennis van vlinders te hebben, maar er geldt ook: al doende leert men.

Lijkt het u leuk om vlinders te inventariseren in de Pampushout, heeft u vragen of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op met r.duijff@flevolandschap.nl.

Vrijwilliger libellenmonitoring Knarbos

Om ons beheer zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, zijn goede monitoringsgegevens van groot belang. Het Flevo-landschap kan het juiste peilbeheer, maaibeheer, bos(rand)beheer, etc. pas bepalen, wanneer wij weten welke flora en fauna in een terrein aanwezig zijn. Door verschillende van deze inventarisaties met elkaar te vergelijken, kunnen wij bepalen wat het effect is van ons beheer en dit waar nodig ‘fine tunen’. Voor deze monitoring zijn wij dringend op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die ons hierbij willen helpen!

Op dit moment zijn we op zoek naar iemand die eens per twee weken libellen wil monitoren in het Knarbos. In het Knarbos ligt een bijzonder gebied met deels droogvallende vennen. Dit gebied wordt al sinds de aanleg in de jaren ‘70 begraasd. In dit deel komen (zeker voor Flevoland) bijzondere libellensoorten voor, die zijn gespecialiseerd in (deels) droogvallende wateren. Zo zijn alle (Nederlandse) soorten pantserjuffers in het gebied gezien.

Eens per zes jaar worden hier (met een beperkt aantal bezoeken) de libellen geïnventariseerd, waardoor we een grof beeld krijgen van de voorkomende soorten. We zouden de voorkomende libellen echter veel beter in beeld willen krijgen, door een libellenroute uit te zetten volgens de methode van de Vlinderstichting (zie https://www.vlinderstichting.nl/wat-wij-doen/meetnetten/meetnet-libellen/). Voor het uitvoeren van deze monitoring is het belangrijk om al enige soortkennis van libellen te hebben. Maar er geldt ook: al doende leert men!
Lijkt het u leuk om libellen te inventariseren in het Knarbos of heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met r.duijff@flevolandschap.nl.

Ontvang onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van alle activiteiten en nieuwtjes!