Plantgoed Havikshorst - InterAxxie Fotografie (3).JPG

Actuele werkzaamheden in onze gebieden

Actuele werkzaamheden in onze gebieden

Op deze pagina leest u - in chronologische volgorde - welke grote of beeldbepalende werkzaamheden er worden uitgevoerd in onze gebieden. En waarom we dat doen... Heeft u een vraag over specifieke werkzaamheden? Mail deze dan naar info@flevolandschap.nl.

Klik op een project om meer informatie te lezen.

Dunning in Natuurpark Lelystad (najaar 2021)

Vanaf maandag 13 september wordt de bosstrook langs de Uilentocht en de Larserringweg gedund. Dit is de bosstrook langs het hek van het wisent- en przewalskiverblijf aan de buitenzijde van het park.

De bosstrook wordt gedund om een meer gevarieerd bos te krijgen en verzwakte bomen langs het hek van het wisent- en przewalskiverblijf te verwijderen. De kans dat enkele van deze verzwakte bomen op het hek vallen wordt steeds groter en dat zou de veiligheid van de dieren en bezoekers in gevaar kunnen brengen.

Een vak met zieke essen in het gebied wordt gekapt. Deze essen zijn aangetast door de essentaksterfte, een agressieve schimmelziekte waaraan de bomen dood gaan. Essentaksterfte is helaas niet te behandelen en de bomen verzwakken tot ze omvallen. Na de kap wordt het vak opnieuw aangeplant met eiken en grijze elzen.

Een ander vak met uitheemse sitkasparren is aangetast zijn door de letterzetter, een kever die gangen boort onder de bast van verzwakte of stervende bomen. Ook deze sparren worden gekapt. Het vak wordt daarna ingeplant met inheemse boomsoorten.

Tijdens de werkzaamheden is het gebied uit veiligheidsoverwegingen afgesloten voor publiek. De werkzaamheden duren tot ongeveer 10 oktober.

2021 Uilentocht-werkzaamhedenzone

Vogeleilanden Lepelaarplassen, Almere (najaar 2021)

In de Lepelaarplassen vinden werkzaamheden plaats om twee bijna verdwenen vogeleilanden in de Centrale Plas te vergroten. De eilanden worden samen zo’n 1950 vierkante meter groot, ruim tien keer groter dan wat er nu rest. De werkzaamheden zijn in augustus gestart en duren naar verwachting tot begin november. Lees hier meer informatie over dit project.

LP

Otterverblijf Natuurpark Lelystad (najaar 2021)

De bouw van het vernieuwde otterverblijf in Natuurpark Lelystad is begin augustus gestart. Het Flevo-landschap pakt het otterverblijf in Natuurpark Lelystad grondig aan. De Europese otters die hier leven, krijgen flink meer leefruimte. Ook voor de bezoekers gaat het een en ander veranderen. Lees hier meer over dit project.

Fietspaden Natuurpark Lelystad (najaar 2021/voorjaar 2022)

Tussen juli 2021 en februari 2022 voert TenneT werkzaamheden uit aan de hoogspanningsmasten tussen de Hoge Vaart en de A6 ter hoogte van de Flevohout. Dit heeft gevolgen voor het fietsverkeer van en naar Natuurpark Lelystad. Lees hier meer over de werkzaamheden.

Bomenkap Lepelaartocht, Zeewolde (juli 2021)

Langs een gedeelte van de Lepelaartocht, tussen de Appelvinkweg en de Schollevaarweg, worden bomen verwijderd. Deze strook is vooral bedoeld als verbindingsstrook voor dieren. Door de hoge begroeiing zien we dat er steeds minder gebruik wordt gemaakt van de strook. Door de begroeiing af te zagen tot kniehoogte krijgt de strook weer een open karakter en bereikt meer zonlicht de bodem, waardoor de beplanting weer zal uitlopen. Gevolg: natuurlijke verjonging, een bloem- en kruidenrijke berm en meer overzicht en ruimte voor passerende en foeragerende dieren.

Kap essen Priembos, Zeewolde (juli 2021)

In het Priembos worden zieke essen die besmet zijn met de essentaksterfte verwijderd. De ziekte wordt veroorzaakt door een schimmel en bomen die ziek worden kunnen niet meer genezen. Besmette bomen worden instabiel en kunnen omvallen of takken verliezen. Besmette bomen worden daarom verwijderd en vervangen door andere boomsoorten. 

Snoei Trekvogelgraslandje, Almere (maart 2021)

Er komen de laatste tijd vragen binnen over de bomenkap en snoeiwerkzaamheden rondom ons gebied 'het Trekvogelgraslandje' bij de Lepelaarplassen. Wat is er precies aan de hand? En wie is er verantwoordelijk voor welke ingrepen? Lees alles over de veranderingen.

Ontvang onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van alle activiteiten en nieuwtjes!